ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "แทว็อนกุนช็อนกเย"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(แจ้งต้องการอ้างอิงด้วยสจห.)
ไม่มีความย่อการแก้ไข
'''องค์ชายแทวอน จอนกเย''' (전계대원군, 1785-1841) พระราชบิดาใน [[พระเจ้าชอลจง]] ทรงเป็นโอรสในองค์ชายอึนนอนพระโอรสใน
[[องค์ชายรัชทายาทซาโด]] หรือ [[องค์ชายจังฮอน]] ที่ประสูติแต่พระสนมซุก ตระกูลอิมพระองค์จึงมีศักดิ์เป็นพระราชนัดดาใน [[พระเจ้าจองโจ]]
พระเชษฐาต่างพระราชมารดาขององค์ชายอึนนอนและเป็นพระปนัดดาใน [[องค์ชายรัชทายาทซาโด]]
 
'''องค์ชายแทวอน จอนกเย''' ทรงประสูติเมื่อ[[ค.ศ. 1785]] หรือ [[พ.ศ. 2328]] ในรัชสมัยพระเจ้าจองโจต่อมาในปี [[ค.ศ. 1801]]
ผู้ใช้นิรนาม