ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พุทธศาสนิกชน"

ไม่มีการเปลี่ยนแปลงขนาด ,  12 ปีที่แล้ว
ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
'''พุทธศาสนิกชน''' แปลว่า คนที่นับถือ[[พระพุทธศาสนา]]
 
'''พุทธศาสนิกชน''' หมายถึงคนที่ตกลงใจน้อมรับนับถือ[[พระพุทธศาสนา]]เป็นศาสนาประจะประจำตัวประจำชีวิต ยินดีที่จะปฏิบัติตามหลักคำสอนของพระพุทธศาสนา เต็มใจที่จะปฏิบัติตามหลัก[[ธรรม]]คือ เว้นจากการทำความชั่ว ทำแต่ความดี และทำจิตใจให้หมดจดจาก[[กิเลส]] ด้วยการบำเพ็ญบุญในพระพุทธศาสนา เช่น ให้[[ทาน]] รักษา[[ศีล]] และเจริญ[[ภาวนา]]เพื่อขัดเกลา อบรม บ่มเพาะกาย วาจา ใจให้งดงามเรียบร้อย ให้สงบนิ่ง และให้พ้นจากความเศร้าหมองต่างๆ
 
'''พุทธศาสนิกชน''' ที่พึงประสงค์คือผู้ปฏิบัติตนให้เป็นผู้รู้ ผู้ฉลาด ตื่นตัวอยู่เสมอ ไม่งมงาย ไม่ประมาทมัวเมา ไม่หลงไปตามกระแสกิเลส
30

การแก้ไข