ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ผังอาสนวิหาร"

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
 
== ด้านหลังวัด ==
“บริเวณพิธี” หรือ “East end” คือบริเวณจากทางเดินกลางไปจนจรดท้ายสุดของวัด ตอนปลายอาจจะเป็นรูปโค้งเว้าเป็นแฉกออกมาอย่างมหาวิหารอาเมียงหรือเป็นป้านสี่เหลี่ยมอย่างของมหาวิหารซอลสบรีเช่นในรูปก็ได้ บริเวณนี้จะเป็นบริเวณที่สำคัญที่สุดของวัดเพราะเป็นที่ตั้งของแท่นบูชาหลัก บริเวณประกอบพิธีทางศาสนา ที่นั่งของนักบวชและผู้ร้องเพลงสวด ที่ตั้งของชาเปล หรือ คูหาสวดมนต์ต์ต์มนต์ ทางเดินรอบมุข อนุสาวรีย์ของคนสำคัญๆ ที่เก็บ[[วัตถุมงคลในคริสต์ศาสนา|วัตถุมงคล]] และที่เก็บสิ่งของมีค่าของวัด จะเป็นส่วนที่แตกต่างจากกันมากที่สุดทางรูปทรงสถาปัตยกรรม
 
=== บริเวณร้องเพลงสวด ===
ผู้ใช้นิรนาม

รายการนำทางไซต์