ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "บริการกระจายสัญญาณแบบหลายจุดหลายช่อง"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(แจ้งโครงอย่างรวดเร็ว)
ไม่มีความย่อการแก้ไข
 
== เทคโนโลยี ==
คลื่น MMDS ใช้ความถี่ของไมโครเวฟ ระยะตั้งแต่ 2 GHz จนถึง 3 GHz การรับสัญญาณคลื่นโทรทัศน์นั้นทำได้โดยใช้เสาไมโครเวฟแบบพิเศษที่ติดอยู่บนหลังคา และใช้กล่องรับสัญญาณสำหรับโทรทัศน์ เพื่อรับสัญญาณ โดยกล่องรับสัญญาณนั้นมีรูปแบบคล้ายกับกล่องรับสัญญาณเคเบิลอนาล็อกทั่วไป เละยังเป็นรูบแบบที่นิยมกันอย่างเเพร่หลายในปัจจุบันอีกด้วย ตัวอย่างที่ยกมาง่ายๆ คือ จานดาวเทียวที่มีลิขสิทธ์ ( UBC )
 
 
ผู้ใช้นิรนาม