ผลต่างระหว่างรุ่นของ "โรงพยาบาล"

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
เพิ่มขึ้น 912 ไบต์ ,  10 ปีที่แล้ว
ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
== ประเภทของโรงพยาบาล ==
 
[[กระทรวงสาธารณสุข]] ได้แบ่งประเภทของโรงพยาบาลออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่
 
#'''โรงพยาบาลมหาราช''' หรือ '''เป็นโรงพยาบาลศูนย์ประจำจังหวัด'''ภูมิภาคขนาดใหญ่พิเศษ มีขีดความสามารถระดับตติยภูมิขั้นสูง มีจำนวนเพียง 600- 1,000500 เตียงขึ้นไป เช่นในประเทศไทยมี 3 แห่ง คือ [[โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่]] (สังกัด[[กระทรวงศึกษาธิการ]]) [[โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์|มหาราชนครศรีธรรมราช]] และ[[โรงพยาบาลศูนย์เชียงรายประชานุเคราะห์มหาราชนครราชสีมา]]
#'''โรงพยาบาลศูนย์''' เป็นโรงพยาบาลประจำภูมิภาคขนาดใหญ่ มีขีดความสามารถระดับตติยภูมิจนถึงตติยภูมิขั้นสูง มีจำนวนเตียง 500-600 เตียงขึ้นไป เช่น [[โรงพยาบาลขอนแก่น|โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น]] [[โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช|โรงพยาบาลศูนย์เจ้าพระยายมราช]] [[โรงพยาบาลลำปาง|โรงพยาบาลศูนย์ลำปาง]] เป็นต้น
#'''โรงพยาบาลทั่วไป''' เป็นโรงพยาบาลประจำจังหวัดทั่วไป หรือประจำอำเภอขนาดใหญ่ มีขีดความสามารถระดับทุติยภูมิจนถึงทุติยภูมิขั้นสูง มี 2 ขนาด คือ 150-250 เตียง และขนาด 250-500 เตียง เช่น [[โรงพยาบาลน่าน]] [[โรงพยาบาลพิจิตร]] [[โรงพยาบาลแม่สอด]] [[โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา]] [[โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก]] เป็นต้น
#'''โรงพยาบาลชุมชน''' เป็นโรงพยาบาลประจำอำเภอทั่วไป มีขีดความสามารถระดับปฐมภูมิจนถึงทุติยภูมิ แบ่งเป็น 5 ขนาด คือ
##ขนาด 10-30 เตียง
##ขนาด 30-60 เตียง
##ขนาด 60-90 เตียง
##ขนาด 90-120 เตียง
##ขนาด 120-150 เตียง
 
== ดูเพิ่ม ==
* [[โรงพยาบาลในประเทศไทย]]
 
 
{{โรงพยาบาลในประเทศไทย}}
4,940

การแก้ไข

รายการเลือกการนำทาง