ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ราชวงศ์โฮเอินท์ซ็อลเลิร์น"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(โรบอต แก้ไข: el:Οίκος Χοεντσόλερν; ปรับแต่งให้อ่านง่าย)
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ตระกูลแบ่งออกเป็นสองสาย สาย[[โรมันคาทอลิก]][[ชวาเบีย]] และ สาย[[โปรเตสแตนต์]][[ฟรังโคเนีย]] สายชวาเบียปกครองบริเวณ[[เฮ็คคิงเก็น]]จนกระทั่งมาสิ้นสุดลงในปี ค.ศ. 1869 สายย่อยของฟรังโคเนียขึ้นครอง[[อาณาจักรมาร์กราฟแห่งบรานเดนบวร์ก]]ในปี ค.ศ. 1415 และ [[อาณาจักรดยุคแห่งปรัสเซีย]]ในปี ค.ศ. 1525 การรวมสายย่อยสองสายของฟรังโคเนียในปี ค.ศ. 1618 เป็นการก่อตั้ง[[ราชอาณาจักรปรัสเซีย]]ต่อมาในปี ค.ศ. 1701 ซึ่งเป็นรัฐที่เป็นผู้นำใน[[การรวมประเทศเยอรมนี]] (Unification of Germany) และการก่อตั้ง[[จักรวรรดิเยอรมนี]]ต่อมาในปี ค.ศ. 1871
 
ความระส่ำระสายของสังคมในปลาย[[สงครามโลกครั้งที่ 1]] ทำให้เกิด[[การปฏิวัติเยอรมัน]]ในปี ค.ศ. 1918 และการก่อตั้ง[[สาธารณรัฐไวมาร์]]ต่อมาซึ่งเป็นการบีบบังคับให้ราชวงศ์โฮเฮนโซลเลิร์นต้องสละราชบัลลังก์ ซึ่งเท่ากับเป็นการยุติ, thus bringing an end to the modern [[ระบบราชาธิปไตยเยอรมัน]] (German monarchy) ในที่สุด[[สนธิสัญญาแวร์ซายส์ (1919)|สนธิสัญญาแวร์ซายส์]]ของปี ค.ศ. 1919 ก็ยุบเลิก[[จักรวรรดิเยอรมนี]]
 
== อ้างอิง ==
47,914

การแก้ไข