ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ทุติยจุลจอมเกล้าวิเศษ"

สำหรับสตรีใน[[ราชสกุล]] ชั้น[[หม่อมเจ้า]]ขึ้นไปให้ใช้คำนำพระนามตามเดิม ไม่ว่าจะได้รับพระราชทานชั้นใด ส่วนสตรีในราชสกุล ชั้น[[หม่อมราชวงศ์]] และ[[หม่อมหลวง]] เมื่อได้รับพระราชทานทุติยจุลจอมเกล้าวิเศษ ใช้คำนำนามว่า "ท่านผู้หญิง "<ref>[http://www.cabinet.thaigov.go.th/d_Chula00.htm เครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า] จาก สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี</ref>
 
=== การสืบตระกูลเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (ฝ่ายหน้า) ===
: ''ดูบทความหลัก [[เครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า#การสืบตระกูลเครื่องราชอิสริยาภรณ์|การสืบตระกูลเครื่องราชอิสริยาภรณ์]]''
เครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ชั้นทุติยจุลจอมเกล้าวิเศษนั้น สามารถสืบตระกูลเครื่องราชอิสริยาภรณ์ได้ โดยบุตรชายของผู้ได้รับพระราชทานนั้น จะได้รับสืบตระกูลเมื่อบิดาล่วงลับไปแล้ว และการสืบตระกูลจะสิ้นสุดลงเพียงชั้นนี้เท่านั้น<ref name="พรบ2484"/>
32,569

การแก้ไข