ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "บัญชีจำแนกทางสถิติระหว่างประเทศของโรคและปัญหาสุขภาพที่เกี่ยวข้อง"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
* [http://www.cdc.gov/nchs/icd/icd9cm.htm ICD-9-CM Official homepage] at the [[Centers for Disease Control and Prevention|CDC]]
 
==== เว็บไซต์อื่นๆ ทางการของ ICD-10 และ ICD-9ฉบับประเทศไทย ====
* [http://www.thcc.or.th/ กลุ่มพัฒนามาตรฐานรหัสด้านสุขภาพ. กลุ่มภารกิจด้านข้อมูลข่าวสารและสารสนเทศสุขภาพ สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข]
 
=== เว็บไซต์ทางการอื่นๆ ของ ICD-10 ฉบับประเทศไทยและ ICD-9 ===
* [https://drchrono.com/billing/medical_codes/ Free ICD-9-CM search and navigate code website for 2009]
* [http://www.vectus.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=6&Itemid=7 Free ICD-9-CM Coding software]
* [http://www.qxmd.com/icd9 ICD9-CM Lookup Tool for the BlackBerry]
* The [http://www.reteclassificazioni.it Italian Portal of Classifications] is the ICD-10 browsing tool of the Italian Collaborating Centre of the World Health Organization for the Family of International Classifications
 
=== เว็บไซต์ทางการของ ICD-10 ฉบับประเทศไทย ===
* [http://www.thcc.or.th/ กลุ่มพัฒนามาตรฐานรหัสด้านสุขภาพ. กลุ่มภารกิจด้านข้อมูลข่าวสารและสารสนเทศสุขภาพ สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข]
 
[[หมวดหมู่:คู่มือการแพทย์]]
18,840

การแก้ไข