ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "โยชิโกะ นากายามะ"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
|ประสูติ={{birth date|1836|1|16|df=y}}
|สิ้นพระชนม์={{death date and age|1907|10|5|1836|1|16|df=y}}
|พระสวามี=[[Emperor Kōmeiสมเด็จพระจักรพรรดิโคเมอิ]]
|พระราชโอรส=[[Emperor Meiji]]
|พระบิดา=Tadayasu Nakayama
}}
ผู้ใช้นิรนาม