ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ไรโบโซม"

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
เพิ่มขึ้น 1,074 ไบต์ ,  11 ปีที่แล้ว
ไรโบโซมแบ่งได้เป็น "ไรโบโซมอิสระ" และ "ไรโบโซมที่เกาะกับเยื่อหุ้ม" ความแตกต่างของไรโบโซมสองชนิดนี้อยู่ที่การกระจายตัวเท่านั้น ส่วนโครงสร้างและการทำงานเหมือนกัน การที่ไรโบโซมจะอยู่เป็นอิสระหรือเข้าไปเกาะกับเยื่อหุ้มขึ้นกับการปรากฏของ [[เปบไทด์ส่งสัญญาณ]] ซึ่งอยู่บนโปรตีนที่กำลังถูกสังเคราะห์
===ไรโบโซมอิสระ===
ไรโบโซมอิสระลอยอยู่สามารถเคลื่อนย้ายไปที่ใดก็ได้ในไซโตซอล ยกเว้นเยื่อหุ้มนิวเคลียสและเคลื่อนที่ไปมาได้โดยอิสระออร์แกเนลล์ โปรตีนที่สร้างโดยสังเคราะห์จากไรโบโซมเหล่านี้อิสระ จะถูกปล่อยเข้าสู่ไซโตซอล และใช้ภายในเซลล์เอง เพราะสภาพแวดล้อมในไซโตซอลอยู่ในสภาพรีดอกซ์ โปรตีนที่มี [[พันธะไดซัลไฟด์]] โดยใช้[[จากกรดอะมิโน]] [[ซิสทีอีน]]ที่ถูกออกซิไดส์ จะไม่สร้างนอกบริเวณช่องว่างของ [[เอนโดพลาสมิกเรติคูลัม]]ถูกสังเคราะห์โดยไรโบโซมชนิดนี้
===ไรโบโซมที่จับกับเยื่อหุ้ม===
เมื่อไรโบโซมเริ่มสังเคราะห์โปรตีนที่จำเป็นต้องใช้ในออร์แกเนลล์ ไรโบโซมที่สังเคราะห์โปรตีนเหล่านี้จะสร้างโปรตีนที่ไปจับกับเยื่อหุ้ม โดยโปรตีนเหล่านี้ในเซลล์ยูคาริโอต จะถูกส่งเข้าพบที่บริเวณเยื่อหุ้มของเอนโดพลาสมิก เรติคูลัมและคิวลัมชนิดขรุขระ ที่เรียก [[RER]] จากนั้น สายโพลีเปบไทด์จะถูกสอดเข้าสู่ RER โดยตรง ระหว่างที่สังเคราะห์ด้วยไรโบโซม จากนั้นจะถูกขนส่งไปทำงานผ่าน[[วิถีการหลั่งสาร]] โปรตีนที่ฝังตัวที่[[เยื่อหุ้มเซลล์]] หรือส่งโปรตีนสำหรับหลั่งออกนอกเซลล์ จะถูกสังเคราะห์ด้วยวิธีนี้เช่นกัน
[[ไฟล์:translation.gif|thumb|left|300px|การสังเคราะห์โปรตีนที่จะหลั่งเข้าสู่เอนโดพลาสมิกเรติคูลัมซึ่งอาศัยการทำงานของเปบไทด์ส่งสัญญาณในการเข้าไปจับเอนโดพลาสมิก เรติคิวลัม]]
 
7,164

การแก้ไข

รายการนำทางไซต์