ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เอตทัคคะ"

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
# [[พระมหากัจจายน]]เถระ เอตทัคคะในทางผู้อธิบายความย่อให้พิสดาร
# [[พระสีวลี]]เถระ เอตทัคคะในทางผู้มีลาภมาก
# [[พระโสณกุฏิกัณณเถระ]] เอตทัคคะในทางผู้มีวาจาแสดงธรรมด้วยถ้อยคำอันไพเราะ
# [[พระมหากัสสปะ]]เถระ เอตทัคคะในทางผู้ทรงธุดงค์
# [[พระราธเถระ]] เอตทัคคะในทางผู้ทรงปฏิภาณ (ญาณแจ่มแจ้งในพระพุทธศาสนา)
ผู้ใช้นิรนาม

รายการนำทางไซต์