ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สนามบินอุตรดิตถ์"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
เดิมเป็นสนามบินที่สร้างขึ้นเพื่อใช้ในการขนส่งสารรัฐธรรมนูญจากจังหวัดพระนคร (กรุงเทพมหานคร) มายังจังหวัดอุตรดิตถ์ และต่อมาได้พัฒนาขึ้นเป็นสนามบินพาณิชย์มี เที่ยวบินจำนวน 1 เที่ยวบิน (ดอนเมือง-อุตรดิตถ์) แต่เนื่องจากไม่คุ้มทุนในการเดินทาง และมีผู้โดยสารน้อยเพราะคนส่วนใหญ่จะใช้การเดินทางโดยรถไฟแทนจึงยกเลิกสนามบินอุตรดิตถ์ไป ปัจจุบันสนามบินอุตรดิตถ์เป็นสนามบินร้างไม่มีเที่ยวบินพาณิชย์ เป็นเพียงที่ดินผืนเปล่าแต่ยังมีร่องรอยของการเคยเป็นสนามบินในอดีต ถึงแม้ว่าทางหน่วยงานราชการจะมีการรื้อฟื้นสนามบินนี้ขึ้นมาใหม่แต่ก็ไม่เป็นผลสำเร็จเนื่องจากจังหวัดอุตรดิตถ์เป็นจังหวัดเล็ก ประชาชนอยู่ในฐานะปานกลาง ค่าครองชีพต่ำจึงทำให้ต้องยุบเลิกโครงการไปตั้งแต่นั้นมา
 
=== สายการบินที่เคยให้บริการ ===
* [[การบินไทย]] - (กรุงเทพฯ-'''[[ท่าอากาศยานดอนเมือง|ดอนเมือง]]''')
 
== อ้างอิง ==
1,721

การแก้ไข