ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วิกิพีเดีย:คู่มือการเขียน/หลีกเลี่ยงถ้อยคำคลุมเครือ"

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
* "ได้รับรายงานว่า..." (รายงานอะไร จากใคร เมื่อไร)
* "การวิจัยได้แสดงให้เห็นแล้วว่า..." (การวิจัยอะไร โดยใคร)
* "ผู้เชี่ยวชาญแสดงความเห็นว่า..." (ใครเชี่ยวชาญเรื่องอะไร น่าเชื่อถือแค่ไหน)
* "ในทางวิทยาศาสตร์กล่าวว่า...", "ในทางแพทย์เชื่อว่า..." ฯลฯ (ควรระบุว่าใครกล่าว ใครเชื่อ ในแขนงความรู้นั้น)
|}
130,584

การแก้ไข

รายการนำทางไซต์