ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เครื่องราชอิสริยาภรณ์รัตนวราภรณ์"

กล่องข้อมูล
(กล่องข้อมูล)
{{กล่องข้อมูล อิสริยาภรณ์
[[ไฟล์:ตรารัตนวราภรณ์.jpg|thumb|220px| ชื่อไทย = เครื่องราชอิสริยาภรณ์รัตนวราภรณ์]]
| ชื่อในภาษาแม่ =
| ภาพ = [[ภาพ:ตรารัตนวราภรณ์.jpg|200px]]<br /><small>เครื่องราชอิสริยาภรณ์รัตนวราภรณ์<br />ฝ่ายหน้า (ซ้าย) และฝ่ายใน (ขวา)</small>
| อักษรย่อ =
| ประเทศ = {{flagicon|Thailand}} [[ประเทศไทย]]
| วันสถาปนา = [[พ.ศ. 2454]] (ฝ่ายหน้า), [[พ.ศ. 2465]] (ฝ่ายใน)
| ผู้สถาปนา =[[พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว]]
| ล้มเลิก =
| ประเภท = ดวงตราห้อยแพรแถบ (ฝ่ายหน้า), สายสร้อยพร้อมดวงตรา (ฝ่ายใน)
| สถานะ =
| ประธาน = พระมหากษัตริย์แห่งประเทศไทย
| ผู้สมควรได้รับ = ข้าราชการ (พระราชทานตามอัธยาศัย)
| ความชอบ = เชิดชูเกียรติคุณแก่ข้าราชการผู้ที่ตั้งใจรับราชการสนองพระเดชพระคุณด้วยความจงรักภักดีและมีความซื่อสัตย์สุจริตตลอดมา
| จำนวนสำรับ =
| รายแรก =
| รายล่าสุด =
| ทั้งหมด =
| ได้รับหลังถึงแก่กรรม =
| สูงกว่า = [[เเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า]]
| เสมอ =
| รองมา = [[เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีศักดิ์รามาธิบดี]]
| หมายเหตุ = เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชนิดนี้ปัจจุบันพ้นสมัยการพระราชทานแล้ว
}}
'''เครื่องราชอิสริยาภรณ์รัตนวราภรณ์''' ({{lang-en|The Ratana Varabhorn order of Merit}}) เรียกอย่างย่อว่า ตรารัตนาวราภรณ์ และมีอักษรย่อว่า ร.ว. เป็น[[เครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย|เครื่องราชอิสริยาภรณ์]]อันเป็นบำเหน็จในพระองค์ สถาปนาขึ้นโดย[[พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว]]เมื่อปี [[พ.ศ. 2454]] เพื่อเป็นเครื่องราชอิสริยาภรณ์สำหรับเชิดชูเกียรติคุณแก่ข้าราชการผู้ที่ตั้งใจรับราชการสนองพระเดชพระคุณด้วยความจงรักภักดีและมีความซื่อสัตย์สุจริตตลอดมา โดยเมื่อแรกสถาปนานั้นจะพระราชทานสำหรับฝ่ายหน้าเท่านั้น ต่อมา ในปี [[พ.ศ. 2465]] พระองค์จึงสถาปนาเครื่องราชอิสริยาภรย์รัตนวราภร์สำหรับพระราชทานฝ่ายในด้วย<ref name="พรบ">ราชกิจจานุเบกษา, [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2454/A/185.PDF พระราชบัญญัติเครื่องราชอิสริยาภรณ์ตรารัตนวราภรณ์], เล่ม ๒๘, ตอน ๐ก, ๒๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๕๔, หน้า ๑๘๕ </ref><ref name="ฝ่ายใน">ราชกิจจานุเบกษา, [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2465/A/302.PDF พระบรมราชโองการ ประกาศ เพิ่มเติมข้อความในพระราชบัญญัติเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ตรารัตนวราภรณ์], เล่ม ๓๙, ตอน ๐ ก, ๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๖๕, หน้า ๓๐๒ </ref> เครื่องราชอิสริยาภรณ์รัตนวราภรณ์จัดเป็นเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่มีลำดับเกียรติเป็นลำดับที่ 5 ของเครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย<ref>ราชกิจจานุเบกษา, [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2536/D/029/1.PDF ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ลำดับเกียรติเครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย], เล่ม ๑๑๐, ตอน ๒๙ง ฉบับพิเศษ, ๑๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๖, หน้า ๑ </ref> ปัจจุบัน พ้นสมัยพระราชทานแล้ว
 
== ลักษณะของตรารัตนวราภรณ์ ==
=== ฝ่ายหน้า ===
 
[[ไฟล์:ตรารัตนวราภรณ์.jpg|thumb|220px|เครื่องราชอิสริยาภรณ์รัตนวราภรณ์]]
เครื่องราชอิสริยาภรณ์รัตนวราภรณ์สำหรับฝ่ายหน้า กลางดวงตราเป็นรูปวงกลม กรอบประดับเพชร ขนาด 2.5 เซนติเมตร มีอักษร[[พระบรมนามาภิไธย]]ย่อ "ร.ร." กับเลข "๖" ประดับ[[เพชร]] หมายความว่า [[สมเด็จพระรามราชาธิบดีที่ 6]] อยู่ภายในวงกลมบนพื้นลงยาสีขาบที่กรอบวงกลมทั้ง 4 ทิศ เป็นรูปพระวชิราวุธ มีรูปพระแสงศรกำลังรามทำด้วยทองไขว้ คันศรยื่นออกในระหว่างพระวชิราวุธทั้ง 4 ทิศ และมีรูปคมศรเพชรแทรกระหว่างพระวชิราวุธกับพระแสงศรกำลังราม 8 แสก เบื้องบนมี[[พระมหาพิชัยมงกุฎ]]ประดับเพชร ด้านหลังมีตลับแก้วสำหรับบรรุเส้นพระเจ้า (เส้นผม) ร้อยด้วยแพรแถบสีเหลืองขอบดำริมเหลือง กว้าง 3 เซนติเมตร ใช้สำหรับคล้องคอ<ref>ราชกิจจานุเบกษา, [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2461/A/245.PDF พระบรมราชโองการ ประกาศ กระแสพระบรมราชโองการแก้ไขพระราชบัญญัติเครื่องราชอิสริยาภรณ์รัตนวราภรณ์], เล่ม ๓๕, ตอน ๐ก, ๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๖๑, หน้า ๒๔๕ </ref>
 
20,554

การแก้ไข