ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สมคิด จาตุศรีพิทักษ์"

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
 
== ประวัติ ==
ดร. สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ เกิดเมื่อวันที่ [[15 กรกฎาคม]] [[พ.ศ. 2496]] ที่[[กรุงเทพมหานคร]] เป็น[[คนไทยเชื้อสายจีน]][[ฮกเกี้ยน]] จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจาก[[โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา]] จบการศึกษา เศรษฐศาสตร์การคลัง และเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ [[มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์]] และต่อปริญญาโท [[MBA]] สาขาบริหารการเงิน [[สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์]] และ ปริญญาเอก สาขาบริหารธุรกิจ เน้นการจัดการด้านการตลาด ที่[[มหาวิทยาลัยนอร์ทเวสเทิร์น]] สหรัฐอเมริกา
ชีวิตส่วนตัว สมรสกับ นางอนุรัชนี จาตุศรีพิทักษ์ (สกุลเดิม "ภิงคารวัฒน์")
 
[[หมวดหมู่:นักการเมืองไทย]]
[[หมวดหมู่:รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง]]
[[หมวดหมู่:บุคคลจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา]]
[[หมวดหมู่:บุคคลจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์]]
[[หมวดหมู่:บุคคลจากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์]]
ผู้ใช้นิรนาม

รายการนำทางไซต์