ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระราชอาสน์"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
พระที่นั่งอัฐทิศอุทุมพรราชอาสน์กางกั้นด้วยพระบวรเศวตฉัตรหรือสัปตปฏลเศวตฉัตร คือฉัตรขาว 7 ชั้น ประดิษฐานอยู่ที่ [[พระที่นั่งไพศาลทักษิณ]] ใน[[พระบรมมหาราชวัง]] เป็นพระที่นั่งหรือพระราชอาสน์ทรงแปดเหลี่ยมทำด้วยไม้มะเดื่อสำหรับ[[พระมหากษัตริย์]] เสด็จขึ้นทรงประทับรับน้ำอภิเษกใน[[พระราชพิธีบรมราชาภิเษก]]
[[ไฟล์:Img02.jpg|thumb|230px|left|พระที่นั่งอัฐทิศอุทุมพรราชอาสน์]]
[[ภาพ:พระที่นั่งอัฐทิศอุทุมพรราชอาสน์.jpg|thumb|230px|right|พระมหากษัตริยาธิราชเจ้ารัชกาลที่ 9 แห่งพระมหาจักรีบรมราชวงศ์เสด็จขึ้นประทับแล้วทรงรับน้ำอภิเษกจากผู้แทนพสกนิกรทั้งแผ่นดิน ณ [พระที่นั่งอัฐทิศอุทุมพรราชอาสน์]]]
 
95

การแก้ไข