ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "มณฑลทหารบก"

เพิ่มขึ้น 2,465 ไบต์ ,  12 ปีที่แล้ว
(แจ้ง {{มุมมองสากล}})
== กองทัพภาคที่ ๒ ==
ประกอบด้วย
 
*'''มณฑลทหารบกที่ ๒๑'''
 
มีส่วนราชการในสังกัึด ดังนี้
 
'''(๑) จังหวัดทหารบกนครราชสีมา '''
 
ที่ตั้ง
 
มีเขตพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดชัยภูมิ
 
'''(๒) จังหวัดทหารบกบุรีรัมย์'''
 
ที่ตั้ง
 
มีเขตพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์
 
*'''มณฑลทหารบกที่ ๒๒'''
 
มีส่วนราชการในสังกัึด ดังนี้
 
'''(๑) จังหวัดทหารบกปราจีนบุรี (จทบ.ป.จ.)'''
 
มีเขตพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี และจังหวัดนครนายก
 
'''(๒) จังหวัดทหารบกฉะเชิงเทรา (จทบ.ฉ.ช.)'''
 
มีเขตพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา
 
'''(๓) จังหวัดทหารบกสระแก้ว (จทบ.ส.ก.) '''
 
มีเขตพื้นที่จังหวัดสระแก้ว
 
*'''มณฑลทหารบกที่ ๒๓'''
 
มีส่วนราชการในสังกัึด ดังนี้
 
'''(๑) จังหวัดทหารบกลพบุรี (จทบ.ล.บ.)'''
 
มีเขตพื้นที่จังหวัดลพบุรี จังหวัดชัยนาท จังหวัดสิงห์บุรี และจังหวัดอ่างทอง
 
'''(๒) จังหวัดทหารบกสระบุรี (จทบ.ส.บ.)'''
 
มีเขตพื้นที่จังหวัดสระบุรี และจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 
* '''มณฑลทหารบกที่ ๒๔'''
 
มีส่วนราชการในสังกัึด ดังนี้
 
'''(๑) จังหวัดทหารบกชลบุรี (จทบ.ช.บ.)'''
 
มีเขตพื้นที่จังหวัดชลบุรี จังหวัดจันทบุรี จังหวัดตราด และจังหวัดระยอง
 
== กองทัพภาคที่ ๓ ==
ผู้ใช้นิรนาม