ผลต่างระหว่างรุ่นของ "กระดาษชำระ"

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
'''กระดาษชำระ''' เป็น[[กระดาษ]]ที่ใช้เพื่อทำความสะอาดภายหลังกิจปลดทุกข์ (ถ่ายอุจจาระ) มักมีลักษณะเป็นม้วนกลม ซึ่งและมีเนื้อกระดาษเบาและบางกว่า[[กระดาษทิชชู่]] ซึ่งใช้สำหรับซับหน้า คุณลักษณะเด่นของกระดาษชำระคือ สามารถยุ่ยเปื่อยได้ง่ายเมื่อโดนน้ำ
 
== ประวัติของกระดาษชำระ ==
[[ไฟล์:Papier toaletowy.jpg|thumb]]
[[ไฟล์:Kiwi holding toilet paper.jpg|thumb]]
 
 
=== ยุคก่อนกระดาษชำระ ===
 
ในอดีต ก่อนมีกระดาษชำระ มนุษย์มีวิธีการชำระล้างภายหลังจากการขับถ่ายถ่ายในรูปแบบต่าง ๆ โดยมีผู้ศึกษาและแยกแยะความแตกต่างในการชำระล้าง<ref name="http://nobodys-perfect.com/vtpm/ExhibitHall/Informational/tphistory.html">http://nobodys-perfect.com/vtpm/ExhibitHall/Informational/tphistory.html</ref> ดังนี้
* ชาวประมงใช้เปลือกหอย
* ชาวกรีกใช้ก้อนหิน หรือแผ่นดินเหนียว
* ชาวโรมันใช้ไม้หุ้มปลายด้วยฟองน้ำที่แช่ในโถน้ำเกลือ
* ชาวเมดิเตอร์เรเนียนใช้มือซ้าย และคาดว่าชาวอาหรับก้อก็เช่นกัน ดังจะสังเกตได้ว่าชาวอาหรับเชื่อว่ามือซ้ายเป็นมือข้างที่สกปรก และชาวยุโรปไม่นิยมจับมือทักทายด้วยมือซ้าย
* ชาวเอสกิโมใช้หิมะ
* ชาวเยอรมันใช้ใบไม้ หรือเปลือกไม้<ref name="http://simple.wikipedia.org/wiki/Toilet_paper">http://simple.wikipedia.org/wiki/Toilet_paper</ref>
=== กำเนิดกระดาษชำระ ===
 
มีหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่น่าเชื่อถือได้บันทึกไว้ว่า ชนชาติแรกที่นำกระดาษมาใช้เพื่อการนี้ ได้แก่ ชาวจีน มีหลักฐานว่าชาวจีนมีการใช้กระดาษเพื่อเป็นบรรจุภัณฑ์ตั้งแต่ราว 200 ปีก่อนคริสตกาล และได้นำกระดาษมาเป็นกระดาษชำระราว คริสตศตวรรษที่คริสต์ศตวรรษที่ 600<ref name="needham volume 4 part 1 122-123">Needham, Volume 5, Part 1, 122-123</ref> ว่ากันว่า บุคคลที่มีดำริให้มีการใช้กระดาษชำระนี้ ได้แก่ องค์จักรพรรดิ์จักรพรรดิ<ref name="http://nobodys-perfect.com/vtpm/ExhibitHall/Informational/tphistory.html">http://nobodys-perfect.com/vtpm/ExhibitHall/Informational/tphistory.html</ref> มีหลักฐานที่บันทึกไว้ว่าในคริสตศตวรรษที่คริสต์ศตวรรษที่ 14 ยุคราชวงศ์หมิง ([[ค.ศ. 1368]] - [[ค.ศ. 1644]]) องค์จักรพรรดิจีน ได้ทรงรับสั่งให้มีการผลิตกระดาษชำระเพื่อใช้ภายในพระราชวัง มีขนาดกว้าง 2 ฟุต ยาว 3 ฟุต<ref name="http://nobodys-perfect.com/vtpm/ExhibitHall/Informational/tphistory.html">http://nobodys-perfect.com/vtpm/ExhibitHall/Informational/tphistory.html</ref> และมีการใช้น้ำหอมปรุงกลิ่นให้แก่กระดาษชำระเหล่านั้นอีกด้วย<ref name="needham volume 4 part 1 122-123">Needham, Volume 5, Part 1, 122-123</ref> มีบันทึกว่า ในปี [[ค.ศ. 1393]] เพียงปีเดียว มีการผลิตกระดาษชำระเพื่อใช้ในพระราชวังถึง 15,000 ชิ้น และมีการผลิตกระดาษชำระเพื่อใช้ในกรุงนานกิง (เมืองหลวงในขณะนั้น) ถึง 720,000 ชิ้น<ref name="needham volume 4 part 1 122-123">Needham, Volume 5, Part 1, 122-123</ref> โดยในยุคนั้น กระดาษชำระผลิตออกมาเป็นแผ่นเรียบธรรมดา
 
งานเขียนของ François Rabelais นักประพันธ์ชาวฝรั่งเศสในยุคศตวรรษที่ 16 ได้กล่าวไว้ในบทประพันธ์ของเขาเรื่อง ''Gargantua and Pantagruel'' เป็นหลักฐานที่ยืนยันได้ว่า ชาวยุโรปได้มีการใช้กระดาษ เพื่อทำความสะอาดภายหลังการปลดทุกข์ในยุคนั้น<ref name="http://en.wikipedia.org/wiki/Toilet_paper">http://en.wikipedia.org/wiki/Toilet_paper</ref>
 
=== กระดาษชำระในปัจจุบัน ===
ในปี ค.ศ. 1999 ประเทศญี่ปุ่นได้ออกแบบสุขภัณฑ์ที่ไม่ต้องใช้กระดาษชำระ โดยออกแบบระบบการฉีดชำระ และเป่าแห้งในตัว ออกมาเป็นครั้งแรก<ref name="http://nl.wikipedia.org/wiki/Toiletpapier">http://nl.wikipedia.org/wiki/Toiletpapier</ref>
 
ข้อมูล ณ ปี ค.ศ. 1998 ชาวญี่ปุ่นบริโภคใช้กระดาษชำระเฉลี่ยคนละ 55 ม้วนต่อปี และยังมีอัตราการบริโภคใช้กระดาษชำระที่สูงขึ้นต่อเนื่องถึงร้อยละ 10 - 14 ต่อปีทีเดียว<ref>มาวัดความยาวกระดาษทิชชูกัน. นิตยสารฉลาดซื้อ ฉบับที่ 97 ประจำเดือนมีนาคม 2552</ref>
 
== ขนาดของกระดาษชำระ ==
เดิม ขนาดมาตรฐานของกระดาษชำระ ได้แก่ กว้าง 4.5 นิ้ว ยาว 4.5 นิ้ว ซึ่งยังคงเป็นขนาดมาตรฐานของกระดาษชำระที่ใช้กันในปัจจุบัน แต่บริษัทผุ้ผู้ผลิตบางรายได้ปรับลดขนาดลง โดยยังคงความยาวไว้ที่ 4.5 นิ้ว แต่ปรับลดความกว้างลงเล็กน้อย<ref>http://blog.toiletpaperworld.com/is-my-toilet-paper-shrinking/</ref> โดยปกติ กระดาษชำระแบบแผ่นเดียว 1 ม้วนจะประกอบด้วยกระดาษชำระประมาณ 1,000 แผ่น ในขณะที่กระดาษชำระแบบ 2 แผ่นประกบ 1 ม้วนจะประกอบด้วยกระดาษชำระประมาณ 500 แผ่น<ref name="http://inventors.about.com/gi/dynamic/offsite.htm?zi=1/XJ&sdn=inventors&cdn=money&tm=17&gps=73_64_1259_645&f=00&tt=2&bt=0&bts=1&zu=http%3A//www.toiletpaperworld.com/tpw/encyclopedia/navigation/funfacts.htm">http://inventors.about.com/gi/dynamic/offsite.htm?zi=1/XJ&sdn=inventors&cdn=money&tm=17&gps=73_64_1259_645&f=00&tt=2&bt=0&bts=1&zu=http%3A//www.toiletpaperworld.com/tpw/encyclopedia/navigation/funfacts.htm</ref> แต่ทั้งนี้ในปัจจุบัน ผู้ผลิตได้ปรับเปลี่ยนขนาดเพื่อสร้างกลไกการตลาด เช่น ทำม้วนที่มีจำนวนแผ่นมากขึ้น หรือน้อยลง เพื่อกลยุทธ์ด้านราคา
 
 
 
== ขั้นตอนการผลิตกระดาษชำระ ==
 
 
=== วัตถุดิบ ===
วัตถุดิบหลักที่ใช้ในการผลิตกระดาษชำระ ได้แก่เยื่อกระดาษ ซึ่งได้แก่
* เยื่อกระดาษบริสุทธิ์ ได้แก่เยื่อกระดาษที่ได้จากกระบวนการคัดแยกเยื่อจากต้นไม้
* เยื่อเวียนใหม่ ได้แก่เยื่อกระดาษซึ่งผลิตจากกระดาษที่นำกลับมาใช้ใหม่โดยผ่านกรรมวิธีในการจัดแยกเยื่อกระดาษจากสิ่งปฎิกูลสิ่งปฏิกูล และหมึกพิมพ์ และผ่านกระบวนการฟอกสีเพื่อให้ได้เยื่อกระดาษสีขาว สำหรับเป็นวัตถุดิบการผลิตต่อไป
 
โดยเยื่อกระดาษที่นำมาใช้ผลิตกระดาษชำระ กระดาษเช็ดหน้า ได้แก่ส่วนผสมของเซลลูโลสแวดดิ้ง โดยแหล่งนำเข้าเยื่อกระดาษเซลูโลสแวดดิ้งสำคัญของไทย คือ สิงคโปร์ สหรัฐอเมริกา และเยอรมนี<ref name="http://th.answers.yahoo.com/question/index?qid=20080103091424AAbCrk0">http://th.answers.yahoo.com/question/index?qid=20080103091424AAbCrk0</ref> แม้กระดาษชำระจะสามารถผลิตได้จากทั้งเยื่อกระดาษบริสุทธิ์ และเยื่อเวียนใหม่ แต่โดยส่วนใหญ่แล้วกระดาษชำระจะผลิตมาจากเยื่อกระดาษบริสุทธิ์<ref>[http://www.kimberly-clark.com/pdfs/2005SustainabilityReport.pdf "Kimberly-Clark 2005 Sustainability Report page 28"] </ref>
# นำเยื่อกระดาษที่ได้คุณภาพตามต้องการ ในที่นี้อาจใช้เยื่อกระดาษบริสุทธิ์ เยื่อเวียนใหม่ หรือใช้ผสมผสานกัน ตามคุณภาพของกระดาษชำระที่ต้องการ
# นำเยื่อกระดาษที่ได้ มาตีผสมกับน้ำ โดยมีสัดส่วนน้ำร้อยละ 95 เยื่อกระดาษร้อยละ 5<ref name="http://www.answers.com/topic/toilet-paper">http://www.answers.com/topic/toilet-paper</ref>
# นำน้ำผสมเยื่อกระดาษมารีดอบเป็นแผ่นกระดาษโดยผ่านเครื่องอบที่มีระดับความร้อนสูงกว่า 120 องศา C และความดัน 5 กก./ตร.ซม. ในขั้นตอนนี้ เทคโนโลยีการอบเป็นตัวช่วยทำให้กระดาษชำระมีความอ่อนนุ่ม ไม่แข็งกระด้าง<ref name="http://www.answers.com/topic/toilet-paper">http://www.answers.com/topic/toilet-paper</ref>
# นำกระดาษที่ผ่านการรีบอบ มาผ่านกระบวนการทำให้ย่น เป็นลอนหรือเป็นจีบ ทำลายดุน และปรุรู
# นำกระดาษชำระที่ได้ เข้าสู่กระบวนการม้วน เป็นม้วนกระดาษชำระ แล้วบรรจุลงหีบเพื่อจัดจำหน่ายแก่ผู้บริโภค
'''กระบวนการผลิตเยื่อเวียนใหม่'''<ref name="http://th.answers.yahoo.com/question/index?qid=20080103091424AAbCrk0">http://th.answers.yahoo.com/question/index?qid=20080103091424AAbCrk0</ref> มีขั้นตอนดังนี้
# การรวบรวมวัตถุดิบที่เป็นเศษกระดาษ
# นำมาตีให้เกิดเป็นเยื่อกระดาษที่ได้มาตรฐานที่ระดับความร้อน ณ อุณหภูมิ 55 องศา Cเซลเซียส และความดัน 2 กก./ตร.ซม.
# กำจัดสารเคมีและสิ่งปลอมปนโดยเครื่องคัดแยก และฟอกสี
# นำเยื่อกระดาษที่ผ่านการคัดแยกแล้ว ผ่านกระบวนการทำความสะอาดอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้ได้มาตรฐาน
* ไต้หวัน เป็นประเทศแรกที่ใช้กระดาษชำระแบบแผ่นป๊อปอัพ<ref>http://encyclopedia.toiletpaperworld.com/toilet-paper-facts/toilet-paper-around-the-world</ref>
* ในขั้นตอนการผลิตกระดาษชำระ จะผสมน้ำร้อยละ 95 ขณะที่มี[[เยื่อกระดาษ]]เพียงร้อยละ 5 ก่อนที่จะนำมาทำให้น้ำระเหยออกไปจนเหลือแผ่นกระดาษบาง ๆ<ref name="http://www.answers.com/topic/toilet-paper">http://www.answers.com/topic/toilet-paper</ref>
* [[สหรัฐอเมริกา]] เป็นประเทศผู้ผลิตกระดาษชำระรายใหญ่ที่สุดของโลก และเป็นประเทศที่มีการบริโภคใช้กระดาษชำระมากที่สุดในโลกเช่นกัน โดยเฉลี่ยชาวอเมริกา 1 คนใช้กระดาษชำระวันละ 57 แผ่น หรือประมาณปีละ 20,805 แผ่น<ref>http://abcnews.go.com/Entertainment/story?id=93597&page=1</ref>
* พิพิธภัณฑ์กระดาษชำระ เปิดให้เข้าชมได้ครั้งแรกในปี [[ค.ศ. 1999]]<ref name="http://nobodys-perfect.com/vtpm/">http://nobodys-perfect.com/vtpm/</ref>
* ในปี ค.ศ. 1973 เกิดเหตุการณ์กระดาษชำระขาดตลาดทั่วประเทศ[[สหรัฐอเมริกา]] เป็นเวลานานถึง 3 สัปดาห์<ref name="http://nobodys-perfect.com/vtpm/">http://nobodys-perfect.com/vtpm/</ref><ref name="http://nl.wikipedia.org/wiki/Toiletpapier">http://nl.wikipedia.org/wiki/Toiletpapier</ref>

รายการนำทางไซต์