ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ประชาทรรศน์ (หนังสือพิมพ์)"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(บรรณาธิการผู้พิมพ์ผู้โฆษณา)
ไม่มีความย่อการแก้ไข
หนังสือพิมพ์ประชาทรรศน์ มีเนื้อหาส่วนมากเกี่ยวกับการแสดง[[ทัศนคติ]]ทาง[[การเมือง]]ที่แตกต่างจากสื่อกระแสหลัก โดยมีจุดยืนในการส่งเสริมระบบ[[รัฐสภา]]ในระบอบ[[ประชาธิปไตย]][[ราชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญ|อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข]] ต่อต้านการ[[รัฐประหาร]] และการชุมนุมทางการเมือง ที่ปฏิเสธคณะบุคคล ที่เข้าดำรงตำแหน่งทางการเมือง อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งหมายถึง[[คณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติ]] และ[[พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย]]
 
ต่อมา การนำเสนอข่าวในระยะหลัง เป็นไปในทำนองให้การสนับสนุน นาย[[เนวิน ชิดชอบ]] และ[[พรรคภูมิใจไทย]] เนื่องจากนายเนวินเป็นนายทุนให้กับหนังสือพิมพ์ฉบับนี้นั่นเอง และสีหัวข่าวใหญ่ปรับเปลี่ยนจากสีแดงเป็นสีน้ำเงินแทนรวมไปถึงได้โจมตีกลุ่ม [[แนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ แดงทั้งแผ่นดิน]]
 
== แหล่งข้อมูลอื่น ==
32,906

การแก้ไข