ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พืชบก"

เพิ่มขึ้น 1,432 ไบต์ ,  13 ปีที่แล้ว
 
== ความเป็นญาติกับสาหร่ายสีเขียว ==
การจัดจำแนกระดับชั้นในระดับสูงมีการพิจารณาที่หลากหลาย ผู้แต่งบางคนให้[[อาณาจักร (ชีววิทยา)|อาณาจักร]][[พืช]]ประกอบไปด้วยพืชบกเท่านั้น มีการตั้งชื่อและจัดระดับต่างกันไป พืชกลุ่มนี้บ่อยครั้งถูกพิจารณาให้เป็นส่วนหรือ[[ไฟลัม|ไฟล่า]] แต่ก็มีบางครั้งที่จัดเป็นแค่ชั้น และบางครั้งก็ลดเหลือเพียงสองส่วน การจัดจำแนกบางครั้งจัดให้พืชบกเป็นระดับไฟลัมใหญ่ (ส่วนใหญ่) ซึ่งรวมพืชบกและบาง Charophyceae ไว้ในอาณาจักรย่อยที่ชื่อว่า [[Streptophyta]]
<!--Note that the higher-level [[Statistical classification|classification]] of plants varies considerably. Some authors have restricted the [[Kingdom (biology)|kingdom]] [[Plantae]] to include only embryophytes, others have given them various names and ranks. The groups listed here are often considered divisions or [[phylum|phyla]], but have also been treated as classes, and they are occasionally compressed into as few as two divisions. Some classifications, indeed, consider the term Embryophyta at the superphylum (superdivision) level, and include Land Plants and some Charophyceae in a subkingdom named [[Streptophyta]].
 
ในระดับเล็กจนมองด้วยตาเปล่าไม่เห็น เซลล์ของพืชบกมีลักษณะคล้ายกับเซลล์ของสาหร่ายสีเขียว พวกมันเป็น[[ยูแคริโอต]]ที่[[ผนังเซลล์]]ประกอบด้วย[[เซลลูโลส]]และ[[พลาสติด]]ล้อมรอบด้วยเยื่อทั้งสองด้าน โดยทั่วไปถือเป็นรูปแบบของ[[คลอโรพลาสต์]]ซึ่งจะสังเคราะห์แสงและสะสมอาหารในรูปของ[[แป้ง (อาหาร)|แป้ง]] และมีลักษณะเฉพาะคือสารสีกับคลอโรฟิลล์ ''a'' และ ''b'' ซึ่งโดยทั่วไปจะทำให้พืชมีสีเขียวสว่าง พืชบกปกติมี[[แวคิวโอล]]หรือเยื่อหุ้มแวคิวโอลอยู่ตรงกลางซึ่งดูแลรักษาเซลล์[[ความเต่ง]]และรักษาความแข็งของพืช พืชบกไม่มี[[แฟลเจลลัม|แฟลเจลล่า]]และ[[เซนทริโอล]]ยกเว้นใน[[เซลล์สืบพันธุ์]]
On a microscopic level, embryophyte cells remain very similar to those of green algae. They are [[eukaryote|eukaryotic]], with a [[cell wall]] composed of [[cellulose]] and [[plastid]]s surrounded by two membranes. These usually take the form of [[chloroplast]]s, which conduct photosynthesis and store food in the form of [[starch]], and characteristically are pigmented with chlorophylls ''a'' and ''b'', generally giving them a bright green color. Embryophytes also generally have an enlarged central [[vacuole]] or tonoplast, which maintains cell [[turgor]] and keeps the plant rigid. They lack [[flagellum|flagella]] and [[centriole]]s except in certain [[gamete]]s.-->
 
== อ้างอิง ==
9,293

การแก้ไข