ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เปรียญธรรม 3 ประโยค"

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
(ใส่ภาพจากคอมมอนส์)
=== วิชาแปลมคธเป็นไทย ===
 
'''วิชาแปลมคธเป็นไทย''' คือ วิชาแปล[[ภาษาบาลี]]เป็น[[ภาษาไทย]] โดยในชั้นนี้กำหนดเป็น '''แปลโดยพยัญชนะและอรรถ''' ให้ฝึกการแปลภาษาบาลีจากหนังสือ '''อรรถกถาธรรมบท''' (ธมฺมปทฏฐกถา)<ref>คณะกรรมการแผนกตำรา. มหามกุฏราชวิทยาลัย. พระธัมมปทัฏฐกถาแปลภาค ๑-๘. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๒๘.</ref>
 
==== การศึกษาวิชาแปลมคธเป็นไทย ====
14,386

การแก้ไข

รายการนำทางไซต์