ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ฟอนต์เพื่อชาติ"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
'''ฟอนต์เพื่อชาติ''' เป็นการประกวด[[ไทป์เฟซ]][[อักษรไทย]]เพื่อ[[อุตสาหกรรม]][[การพิมพ์]] จัดโดย[[ชมรมการจัดพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ไทย]] (Thai hai Electronics Publishing Club: TEPCLUB) เมื่อ พ.ศ. 2545-2546 ด้วยจุดมุ่งหมายเพื่อให้แบบอักษรเป็นตัวพิมพ์มาตรฐาน สำหรับใช้เป็นตัวพิมพ์ในเนื้อหาข้อความ และเผยแพร่สู่สาธารณชนโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
 
แบบตัวพิมพ์ที่ได้รับรางวัลมี 10 แบบ ได้แก่
130,949

การแก้ไข