ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย"

* [[คึกฤทธิ์ ปราโมช|ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปราโมช]]
* [[สุชีพ ปุญญานุภาพ|อาจารย์ สุชีพ ปุญญานุภาพ]] (สุชีโว ภิกฺขุ)
* [[ม.ล.มานิจ ชุมสาย]]
* [[ม.ล.ตุ้ย ชุมสาย]]
* [[ศิริ พุทธศุกร์]]
* [[แสง จันทร์งาม|ศ.เกียรติคุณ แสง จันทร์งาม]]
ผู้ใช้นิรนาม