ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระยาราชวังสัน (ศรี กมลนาวิน)"

(เก็บกวาด +แจ้งรอตรวจสอบด้วยบอต)
{{เกิดปี|2429}}{{ตายปี|2482}}
[[หมวดหมู่:ทหารเรือชาวไทย]]
[[หมวดหมู่:นักการทูตชาวไทย]]
[[หมวดหมู่:ชาวสมุทรสาคร]]
[[หมวดหมู่:บรรดาศักดิ์ชั้นพระยา|ร]]
ผู้ใช้นิรนาม