ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ธรรมคุ้มครองโลก"

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
หน้าใหม่: '''ธรรมคุ้มครองโลก''' ธรรม 2 ประการได้แก่ # หิริ # โอตตัปปะ ถ้าธร…
(หน้าใหม่: '''ธรรมคุ้มครองโลก''' ธรรม 2 ประการได้แก่ # หิริ # โอตตัปปะ ถ้าธร…)
(ไม่แตกต่าง)
306

การแก้ไข

รายการนำทางไซต์