ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อนุสาวรีย์สามบูรพาจารย์"

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
 
 
{{คำพูด|'''อนุสาวรีย์ "สามเสือแห่งเกษตร" สร้างไว้เป็นสิ่งน้อมนำใจอนุชนให้รำลึกถึงบูรพาจารย์'''
 
'''ผู้ได้อุทิศตนร่วมกันทำงานด้วยความพากเพียร อดทน และเสียสละอย่างสูง เพื่อวางรากฐานการเกษตรแผนใหม่'''
 
'''และการศึกษาด้านการเกษตรให้เจริญก้าวหน้ามาตราบจนปัจจุบัน'''
 
'''ประกอบพิธีเปิด เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2538'''}}
 
== อ้างอิง ==
404

การแก้ไข

รายการนำทางไซต์