ผลต่างระหว่างรุ่นของ "มงกุฎ (แก้ความกำกวม)"

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
'''มงกุฎ''' อาจจะหมายถึง
==ความหมายทั่วไป==
* [[มงกุฎ]] (Crown) - สิ่งที่ใช้สวมศรีษะศีรษะสำหรับผู้เป็นประมุขสูงสุดของประเทศหรือราชอาณาจักร เช่น [[มงกุฎอิมพีเรียลสเตท]] ของสหราชอาณาจักร
* [[พระเกี้ยว]] - ศิราภรณ์ประดับพระเกศาหรือพระเศียรของพระราชโอรสและพระราชธิดาของพระมหากษัตริย์ และเป็นพิจิตรเลขาประจำรัชกาลใน[[พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว]]
* [[จุลมงกุฎ]] (Coronet) - สิ่งที่ใช้สวมศรีษะศีรษะสำหรับผู้มีตำแหน่งรองจากประมุขสูงสุดของประเทศหรือราชอาณาจักร เช่น [[จุลมงกุฎเจ้าชายชาร์ลส์แห่งเวลส์]]
* [[มงกุฎพระอัครมเหสี]] (Consort crown)
* [[มงกุฎพระบรมราชาภิเษก]] (Coronation crown) - มงกุฎที่พระมหากษัตริย์ใช้ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เช่น [[มงกุฎเซนต์เอ็ดเวิร์ด]] ของสหราชอาณาจักร
* [[มงกุฎจักรพรรดิ]] (Imperial crown) - มงกุฎที่พระจักรพรรดิใช้ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เช่น [[มงกุฎจักรพรรดิแห่งออสเตรีย]] (Imperial Crown of Austria)
* [[มงกุฎพระราชพิธี]] (State crown) - มงกุฎที่พระมหากษัตริย์ใช้ในโอกาสต่างๆ ที่เป็นพิธีของราชอาณาจักรเช่นการใช้[[มงกุฎอิมพีเรียลสเตท]]ของสมเด็จพระราชินีเอลิซาเบธที่ 2 ในการเปิดสมัยประชุมรัฐสภาประจำปีในสหราชอาณาจักร
* [[มงกุฎหนาม]] (Crown of Thorns) อุปกรณ์อย่างหนึ่งในอุปกรณ์ใน[[ทุกขกิริยาทุกรกิริยาของพระเยซู]]ที่ ทำด้วยวงไม้ที่มีหนามและวางบนพระเศียรในการเพื่อเยาะเย้ยว่าทรงเป็น “พระเจ้าแผ่นดินของชาวยิว” ก่อนที่จะทรงถูกตรึงกางเขน
* [[มงกุฎพระสันตะปาปา]] (Papal Tiara) - มงกุฎประจำตำแหน่งพระสันตะปาปาที่ปัจจุบันเลิกใช้ไปแล้ว
* [[รัฐบาลของพระมหากษัตริย์แห่งสหราชอาณาจักร]] (The Crown)
12,810

การแก้ไข

รายการนำทางไซต์