ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระเจ้าทศรถเมารยะ"

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
[[พระเจ้าอโศกมหาราช]]เมื่อพระอัยกาสวรรคตในปีพ.ศ.311พระองค์จึงขึ้นครองราชย์แทนเนื่องจากพระปิตุลานั้นพระเนตรบอดขณะนั้นพระองค์ทรงมีพระชนม์ได้
20พรรษาทรงครองราชย์ได้เพียง8ปีก็สวรรคตในปีพ.ศ.319พระโอรสของพระปิตุลาทรงพระนามว่าสัมพราติจึงขึ้นครองราชย์แทน
 
{{สืบราชสมบัติ
| ก่อนหน้า = [[พระเจ้าอโศกมหาราช]]
| ตำแหน่ง = กษัตริย์แห่ง[[ราชวงศ์โมริยะ]]
| ราชวงศ์ = ราชวงศ์โมริยะ
| ปี = [[พ.ศ. 311]] - [[พ.ศ. 19]]
| ถัดไป = [[พระเจ้าสัมพราติ]]
}}
ผู้ใช้นิรนาม

รายการนำทางไซต์