ผลต่างระหว่างรุ่นของ "การหารด้วยศูนย์"

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
(จัดรูปแบบ +เก็บกวาดด้วยสจห. +แจ้งลิงก์ข้ามภาษา)
 
== ความพยายามในอดีต ==
หนังสือตำรา [[พรัหมสผุตะ สิทธันตะ]] ([[:en:Brahmasphutasiddhanta|Brahmasphuta-siddhanta]]) เขียนโดย[[พรัหมคุปตะ]] ([[:en:Brahmagupta|Brahmagupta]]) ([[ค.ศ. 598]] - [[ค.ศ. 668|668]]) ซึ่งเป็นตำราเล่มแรกสุดที่ค้นพบ ที่กำหนดให้เลข 0 เป็นตัวเลขพิเศษ เพื่อที่จะนิยามการกระทำทางเลขคณิตที่เกี่ยวข้องกับ 0 โดยเฉพาะ อย่างไรก็ตามพรัหมคุปตะก็ประสบความล้มเหลวในความพยายามที่จะอธิบายการหารด้วยศูนย์ เพราะคำนิยามของเขาสามารถพิสูจน์ได้ง่ายและนำไปสู่ความผิดพลาด ดังข้อความที่ยกมา
 
''"...จำนวนบวกและลบที่หารด้วยศูนย์ ได้ผลลัพธ์เป็นเศษส่วนที่มีศูนย์เป็นตัวส่วน ศูนย์ที่หารด้วยจำนวนบวกหรือลบ ได้ผลลัพธ์เป็นศูนย์ หรือเศษส่วนที่มีศูนย์เป็นตัวเศษและจำนวนนั้นเป็นตัวส่วน อย่างใดอย่างหนึ่ง ศูนย์ที่หารด้วยศูนย์ ได้ผลลัพธ์เป็นศูนย์..."''
130,592

การแก้ไข

รายการนำทางไซต์