ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "คดียุบพรรคการเมือง พ.ศ. 2551"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
 
ในวันที่2 ธันวาคม พ.ศ.2551 ในที่สุดผลจากคำวินิจฉัยของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ได้อ่านคำวินิจฉัยคดียุบพรรคพลังประชาชน พรรคชาติไทย และ พรรคมัชฌิมาธิปไตย อันเนื่องมาจากกรณีทุจริตการเลือกตั้งของนายยงยุทธ ติยะไพรัช แสดงให้เห็นว่าการได้อำนาจในการบริหารราชการแผ่นดินที่ผ่านมานั้นไม่ใช่วิถี ทางของประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญ แต่เป็นการได้มาซึ่งอำนาจด้วยการทุจริตการเลือกตั้ง
ศาลรัฐธรรมนูญ จึงสั่งตัดสินยุบ พรรคพรรคพลังประชาชน, พรรคมัชฌิมาธิปไตย, พรรคชาติไทย และมัชฌิมาธิปไตยตัดสิทธิทางการเมืองกรรมการบริหารพรรคเป็นเวลา5ปี
นับตั้งแต่วันที่ศาลรัฐธรรมนูญตัดสินยุบพรรค
ผู้ใช้นิรนาม