ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ระบบดวงอาทิตย์เป็นศูนย์กลาง"

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
แจ้งบทความต้องการแหล่งอ้างอิง
(ภาพ)
(แจ้งบทความต้องการแหล่งอ้างอิง)
{{ต้องการอ้างอิง}}
 
[[ไฟล์:Heliocentric.jpg|thumb|250px|right|ระบบสุริยะซึ่งมีดวงอาทิตย์เป็นศูนย์กลาง]]
ในทาง[[ดาราศาสตร์]] '''แนวคิดดวงอาทิตย์เป็นศูนย์กลางจักรวาล''' เป็นทฤษฎีที่ว่า[[ดวงอาทิตย์]]เป็นศูนย์กลางของ[[ระบบสุริยะ]] ภาษาอังกฤษเรียกว่า '''Heliocentrism''' มีที่มาจากรากศัพท์[[ภาษากรีก]]ว่า ήλιος Helios = ดวงอาทิตย์ และ κέντρον kentron = ศูนย์กลาง แนวคิดนี้เป็นแนวคิดตรงกันข้ามกับ[[แนวคิดโลกเป็นศูนย์กลางจักรวาล]] เริ่มขึ้นตั้งแต่ 300 ปีก่อน[[คริสตกาล]] นักคิดคนแรกคือชาวกรีกชื่อ Aristarchus แห่ง Samos ได้ริเริ่มแนวคิดที่ว่า โลกเดินทางไปรอบๆ ดวงอาทิตย์ที่อยู่นิ่ง แต่เวลาล่วงเลยไปจนกระทั่งถึงคริสต์ศตวรรษที่ 16 [[นักดาราศาสตร์]]และนักคณิตศาสตร์ชาวโปแลนด์ชื่อ [[นิโคเลาส์ โคเปอร์นิคัส]] จึงได้นำเสนอแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ที่แสดงว่า ดวงอาทิตย์เป็นศูนย์กลางของจักรวาล โดยมีหลักฐานการสังเกตการณ์ทางดาราศาสตร์ของ[[กาลิเลโอ กาลิเลอี]]ช่วยสนับสนุน

รายการนำทางไซต์