ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระวินัยปิฎก"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(โรบอต เพิ่ม: ko:율)
 
ในภายหลังมีการแบ่งเป็น 5 ส่วน และถือเอาเป็นหลักในการจำแนกหมวดพระวินัยมาจนปัจจุบัน ดังนี้
# '''มหาวิภังค์''' เนื้อหาเกี่ยวกับมูลเหตุแห่งการบัญญัติพระวินัย และ[[ข้อวินัยของพระสงฆ์ 220 ข้อ]] กับ[[วิธีพิจารณาข้อพิพาทอีก 7 ข้อ]] รวม 227 ข้อ
# '''ภิกขุนีวิภังค์''' กล่าวถึง วินัยของพระภิกษุณี ที่ไม่ซ้ำกับพระภิกษุ 130 (ภิกษุณีมีวินัย 311 ข้อ)
# '''มหาวรรค''' แบ่งได้เป็น 10 หมวดย่อย หรือ 10 ขันธกะ กำเนิดภิกษุสงฆ์ และกิจการเกี่ยวแก่ภิกษุสงฆ์ ได้แก่ มหาขันธกะ, อุโบสถขันธกะ, วัสสูปนายิกาขันธกะ, ปวารณาขันธกะ, จัมมขันธกะ, เภสัชชขันธกะ, กฐินขันะกะ, จีวรขันธกะ, จัมเปยยขันธกะ และโกสัมพิขันธกะ
ผู้ใช้นิรนาม