ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "จักรพรรดิซ่งไท่จง"

เก็บกวาดบทความด้วยบอต
ไม่มีความย่อการแก้ไข
(เก็บกวาดบทความด้วยบอต)
[[สมเด็จพระจักรพรรดิซ่งไท่จง]](1482-1540)มีพระนามเดิมว่าเจ้ากวงอี้ประสูติเมื่อปีพ.ศ. 1482เป็นพระราชอนุชาในจักรพรรดิ [[ซ่งไท่จู่]]([[เจ้ากวงยิ่น]])เมื่อพระเชษฐาสวรรคตลงระหว่างบุกขึ้นเหนือรบกับแคว้นเป่ยฮั่น ในปีค.ศ.976(พ.ศ. 1519)เจ้ากวงอี้ซึ่งเป็นพระราชอนุชาและเป็น1ในผู้บุกเบิกราชวงศ์ซ่งเหนือจึงขึ้นครองราชย์เป็นซ่งไท่จงขณะพระชนม์ได้37พรรษาและสานพระปณิธานของพระเชษฐา ในการตีแคว้นเป่ยฮั่นแตกได้สำเร็จในปีที่3ในรัชกาลของพระองค์เมื่อปีค.ศ.979(พ.ศ. 1522)ทรงครองราชย์ได้21ปีสวรรคตเมื่อปีค.ศ.997(พ.ศ. 1540)ขณะพระชนม์ได้58พรรษา
 
 
417,867

การแก้ไข