ผลต่างระหว่างรุ่นของ "การไทเทรต"

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
เพิ่มขึ้น 124 ไบต์ ,  12 ปีที่แล้ว
เก็บกวาด + ใส่ภาพ + ใส่อ้างอิง
(เก็บกวาด + ใส่ภาพ + ใส่อ้างอิง)
[[ไฟล์:Titration.gif|thumb|ลักษณะการไทเทรต]]
{{เก็บกวาด}}
 
'''การไทเทรต''' ({{lang-en|Titration}}) คือ วิธีการทาง[[ปริมาณวิเคราะห์]] (Quantitative Analysis) ใช้ในการหา[[ปริมาตร]]ของ[[สารละลายมาตรฐาน]] (สารละลายที่เราทราบความเข้มข้นที่แน่นอนแล้ว) ที่ทำปฏิกิริยาพอดีกับสารละลายอื่นซึ่งทราบปริมาตร แต่ยังไม่ทราบ[[ความเข้มข้น]] เพื่อนำค่าปริมาตรที่ได้มาคำนวณหาความเข้มข้นของสารละลายอื่นนั้น
 
สำหรับการไทเทรตทุกชนิด จุดที่สารที่เรานำมาไทเทรตทำปฏิกิริยากันพอดี เราเรียกว่า '''[[จุดสมมูล]]หรือจุดสะเทิน (Equivalence Point)''' ส่วนจุดที่[[อินดิเคเตอร์]] (Indicator) เปลี่ยนสี เราเรียกว่า '''[[จุดยุติ]] (End Point)''' ซึ่งเป็นจุดที่เราจะยุติการไทเทรต โดยถ้าเราใช้อินดิเคเตอร์ที่เหมาะสมจะทำให้จุดยุติตรงกับจุดสมมูลหรือใกล้เคียงกับจุดสมมูลมาก แต่ถ้าเราใช้อินดิเคเตอร์ไม่เหมาะสมอาจจะทำให้จุดยุติอยู่ห่างจากจุดสมมูลมาก ทำให้ผลการทดลองคลาดเคลื่อนได้
 
==ประเภทของการไทเทรต==
'''1. การไทเทรตกรด-เบส (Acid-Base Titration)''' โดยมีสารที่ทำปฏิกิริยากันในการไทเทรตเป็น[[กรด]]กับ[[เบส]] โดยอินดิเคเตอร์ที่ใช้จะเป็นอินดิเคเตอร์วัดค่า [[pH]] ทั่ว ๆ ไป
 
'''2. การไทเทรตปฏิกิริยารีดอกซ์ (Redox Titration)''' โดยสารที่ใช้จะเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชั่น-รีดักชั่น โดยส่วนใหญ่จะไม่ต้องใช้อินดิเคเตอร์เพราะเมื่อเกิดปฏิกิริยาสารละลายจะเปลี่ยนสีได้เอง
 
'''3. การไทเทรตปฏิกิริยาการเกิดสารเชิงซ้อน (Complexometric Titration)''' โดยระหว่างปฏิกิริยาจะเกิด[[สารประกอบเชิงซ้อน]] (Complex Compound, Coordination Compound) ขึ้น สารที่ใช้ในการไทเทรตมักจะเป็น EDTA โดยอินดิเคเตอร์ที่ใช้ เช่น Eriochrome Black T เป็นต้น
 
==การไทเทรตกรด-เบส==
'''การไทเทรตกรด-เบส''' เป็นการไทเทรตระหว่างสารละลายกรดกับเบส ใช้ในการหาปริมาณหรือความเข้มข้นที่แน่นอนของกรดหรือเบส ทำได้โดยนำสารตัวอย่างมาไทเทรตกับกรดหรือเบสที่ทราบความเข้มข้นที่แน่นอน แล้วสังเกตสีของอินดิเคเตอร์ที่เปลี่ยนไปเมื่อปฏิกิริยาเกิดจนถึงจุดสมมูล ขณะไทเทรต pH ถ้าเลือกใช้อินดิเคเตอร์ที่เหมาะสมจะบอกจุดยุติที่ใกล้เคียงกับจุดสมมูลได้ การไทเทรตกรด-เบส สามารถแบ่งออกได้เป็น 4 แบบ ดังนี้
 
1. == ประเภทของการไทเทรตระหว่างกรดแก่กับเบสแก่ ==
'''1. # การไทเทรตกรด-เบส (Acid-Base Titration)''' โดยมีสารที่ทำปฏิกิริยากันในการไทเทรตเป็น[[กรด]]กับ[[เบส]] โดยอินดิเคเตอร์ที่ใช้จะเป็นอินดิเคเตอร์วัดค่า [[pH]] ทั่ว ๆ ไป
'''2. # การไทเทรตปฏิกิริยารีดอกซ์ (Redox Titration)''' โดยสารที่ใช้จะเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชั่น-รีดักชั่น โดยส่วนใหญ่จะไม่ต้องใช้อินดิเคเตอร์เพราะเมื่อเกิดปฏิกิริยาสารละลายจะเปลี่ยนสีได้เอง
'''3. # การไทเทรตปฏิกิริยาการเกิดสารเชิงซ้อน (Complexometric Titration)''' โดยระหว่างปฏิกิริยาจะเกิด[[สารประกอบเชิงซ้อน]] (Complex Compound, Coordination Compound) ขึ้น สารที่ใช้ในการไทเทรตมักจะเป็น EDTA โดยอินดิเคเตอร์ที่ใช้ เช่น Eriochrome Black T เป็นต้น
 
2. == การไทเทรตระหว่างเบสอ่อนกับกรดแก่-เบส ==
'''การไทเทรตกรด-เบส''' เป็นการไทเทรตระหว่างสารละลายกรดกับเบส ใช้ในการหาปริมาณหรือความเข้มข้นที่แน่นอนของกรดหรือเบส ทำได้โดยนำสารตัวอย่างมาไทเทรตกับกรดหรือเบสที่ทราบความเข้มข้นที่แน่นอน แล้วสังเกตสีของอินดิเคเตอร์ที่เปลี่ยนไปเมื่อปฏิกิริยาเกิดจนถึงจุดสมมูล ขณะไทเทรต pH ถ้าเลือกใช้อินดิเคเตอร์ที่เหมาะสมจะบอกจุดยุติที่ใกล้เคียงกับจุดสมมูลได้ การไทเทรตกรด-เบส สามารถแบ่งออกได้เป็น 4 แบบ ดังนี้
 
3. # การไทเทรตระหว่างกรดอ่อนแก่กับเบสแก่
4. # การไทเทรตระหว่างกรดเบสอ่อนกับเบสอ่อนกรดแก่
==# การไทเทรตระหว่างกรด-อ่อนกับเบส==แก่
# การไทเทรตระหว่างกรดอ่อนกับเบสอ่อน
 
== อ้างอิง ==
4. การไทเทรตระหว่างกรดอ่อนกับเบสอ่อน
* [http://www.school.net.th/library/snet5/titrate.html การไทเทรต]
 
[[หมวดหมู่:เคมี]]
72,395

การแก้ไข

รายการนำทางไซต์