ผลต่างระหว่างรุ่นของ "น้ำกร่อย"

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
'''น้ำกร่อย''' (en[[ภาษาอังกฤษ]]:Brackish water) น้ำกร่อย ก็คือ[[น้ำทะเล]](น้ำเค็ม) ผสมกับ[[น้ำจืด]] ดังนั้นบริเวณไหนที่น้ำทะเลเจอกับน้ำจืดได้ สามารถพบได้ตามตามปากอ่าวแม่น้ำออกทะเล เช่น [[สมุทรปราการ]] ([[แม่น้ำเจ้าพระยา]]ออกทะเล) บริเวณ[[สมุทรสาคร]] ([[แม่น้ำท่าจีน]]ออกทะเล) [[สมุทรสงคราม]] ([[แม่น้ำแม่กลอง]]ออกทะเล) โดยทั่วไปแล้ว น้ำกร่อยหรือน้ำทะเลในสภาพปกติมีสภาพเป็น[[ด่าง]]อ่อน ๆ pH ราว 7.3 ไปจนถึง 8.5 เหตุที่น้ำทะเลมีสภาพเป็นด่างอ่อน ๆ เป็นเพราะในน้ำทะเลมันมีแร่ธาตุหลายชนิด ที่ทำให้น้ำเป็นด่างอ่อน
pH ราว 7.3 ไปจนถึง 8.5 (โดยประมาณนะครับ)
เหตุที่น้ำทะเลมีสภาพเป็นด่างอ่อน ๆ อธิบายแบบง่าย ๆ ว่าเป็นเพราะในน้ำทะเลมันมีแร่ธาตุหลายชนิด ที่ทำให้น้ำเป็นด่างอ่อนแบบนั้นครับ
 
[[เครื่องมือวัดความเค็ม]] บางคนเรียก [[Salinometer]] หรือ [[Refractosalinometer]]
เครื่องมือที่ว่านั้น วัดโดยใช้หลัก[[การหักเหของแสง]] เค็มมาก หักเหมาก แล้วแปลงไปเป็นสเกลของ ppt (part per thousand = ส่วนในพันส่วน) ซึ่งเป็นหน่วยของค่าความเค็มของน้ำ
ความเค็มกับ pH ไม่ได้สัมพันธ์กันโดยตรงครับ เพียงแต่ว่าน้ำทะเลมี pH สูงกว่าน้ำจืด แต่น้ำในนาเกลือที่มีความเค็มเกิน 100 ppt ก็มีค่า pH ไม่แตกต่างจากน้ำทะเลปกติ (ไม่นับปัจจัยอย่างอื่นที่เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับ เช่น ค่า DO หรือ [[คาร์บอนไดออกไซด์]] เป็นต้น)
 
[[เครื่องมือวัดความเค็ม]] เรียก [[Salinometer]] หรือ [[Refractosalinometer]] วัดโดยใช้หลัก[[การหักเหของแสง]] เค็มมาก หักเหมาก แล้วแปลงไปเป็นสเกลของ ppt (part per thousand = ส่วนในพันส่วน) ซึ่งเป็นหน่วยของค่าความเค็มของน้ำ ความเค็มกับ pH ไม่ได้สัมพันธ์กันโดยตรงครับ เพียงแต่ว่าน้ำทะเลมี pH สูงกว่าน้ำจืด แต่น้ำใน[[นาเกลือ]]ที่มีความเค็มเกิน 100 ppt ก็มีค่า pH ไม่แตกต่างจากน้ำทะเลปกติ (ไม่นับปัจจัยอย่างอื่นที่เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับ เช่น ค่า DO หรือ [[คาร์บอนไดออกไซด์]] เป็นต้น)
 
ในบริเวณที่เป็นน้ำกร่อยมีสิ่งมีชีวิตทั้งสัตว์และพืชอาศัยอยู่ ซึ่งมีรายละเอียดดังแสดงข้างล่าง
== รายชื่อปลาน้ำกร่อย ==
*[[วงศ์ปลากดทะเล]]
 
== ต้นไม้น้ำกร่อย ==
*ต้น[[ต้นลุ่ย]]
*ต้น[[ต้นโกงกาง]]
*ต้น[[ต้นจาก]]
*[[หงอนไก่ทะเล]]
 

รายการนำทางไซต์