ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เพศวิทยา"

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
{{รอการตรวจสอบ}}
'''เพศศาสตร์''' เป็น[[สหสาขาวิชา]]ประกอบด้วย[[จิตวิทยา]] [[แพทย์ศาสตร์]] [[สังคมศาสตร์]] และ[[เพศศึกษา]]
 
เพศศาสตร์จะมีเนื้อหาเชิงสังคมและจิตวิทยามาก ตัวอย่างเช่น การให้คำปรึกษาทางด้านเพศ [[ปัญหาเสื่อมสมรรถภาพทางเพศ]] ปัญหาผู้หญิงที่ถูก[[ข่มขืน]] ผู้หญิงที่ถูก[[ทารุณกรรมทางเพศ]] โดยผู้ที่เรียนสาขานี้ต้องผ่านการคัดเลือก วิชา[[ชีววิทยา]], [[สถิติ]], คุณธรรมและจริยธรรม, การให้[[การปรึกษาเชิงจิตวิทยา]] และ[[ทัศนคติ]]ทางด้านเพศศาสตร์
17,692

การแก้ไข

รายการนำทางไซต์