ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "แปลก พิบูลสงคราม"

== จอมพล ป.พิบูลสงคราม กับ ตลาดนัดกรุงเทพมหานคร ==
ในปี พ.ศ. 2491 จอมพล ป.พิบูลสงคราม ได้ประกาศนโยบายจัดตั้งตลาดนัดทั่วประเทศทุกสุดสัปดาห์ ในกรุงเทพฯ มีการจัดตลาดนัดขึ้นที่สนามหลวง ซึ่งเรียกว่า ตลาดนัดสนามหลวง หรือ ตลาดนัดกรุงเทพมหานคร ปัจจุบัน คือ [[ตลาดนัดจตุจักร]]
===เครื่องราชอิสริยาภรณ์===
* [[นพรัตนราชวราภรณ์]] (น.ร.)
* [[ปฐมจุลจอมเกล้า]] ฝ่ายหน้า (ป.จ.)
344

การแก้ไข