ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เย็น (แก้ความกำกวม)"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
* [[ข้าวเย็นเหนือ]] - ชื่อไม้เถาชนิด ''Smilax china L.'' ในวงศ์ ''Smilacaceae'' เหง้าใช้ทํายาได้
* คนมือเย็น - เรียกคนที่มักปลูกต้นไม้ได้งอกงามดีว่า "คนมือเย็น" ตรงข้ามกับ "คนมือร้อน"
* [[ความร้อน|ความเย็น]] - สภาพที่พลังงานความร้อนถูกดึงออกจากวัตถุไปสู่สิ่งแวดล้อม ตรงข้ามกับ "ความร้อน" คือ สภาพที่วัตถุได้รับพลังงานความร้อนจากสิ่งแวดล้อม
* [[ชาเย็น]] - เครื่องดื่มชนิดหนึ่ง
* [[บานเย็น]] - ชื่อไม้พุ่มขนาดเล็กชนิด ''Mirabilis jalapa L''. ในวงศ์ ''Nyctaginaceae'' รากอวบ ใบเดี่ยว โคนดอกเป็นหลอด ปลายบานเป็นห้าแฉก บานในเวลาเย็น มีหลายสี เช่น ขาว แดงอมม่วง เหลือง รากใช้ทํายาได้
15,658

การแก้ไข