ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ระบบเผด็จการโดยเสียงข้างมาก"

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
'''ทรราชเสียงข้างมาก''' หรือ '''ทรราชโดยเสียงส่วนใหญ่''' เป็นแบบคำวิจารณ์ถึง[[การปกครอง]]ภายใต้ระบอบ[[ประชาธิปไตย]]โดยเปรียบเทียบถึงสถานการณ์ที่เสียงส่วนใหญ่จะกระทำการต่าง ๆ โดยใช้ความชอบธรรมในฐานะเสียงส่วนใหญ่และไม่สนใจเสียงข้างน้อยในลักษณะที่คล้ายกับระบอบ[[เผด็จการ]]<ref>John Stuart Mill. On Liberty, The Library of Liberal Arts edition, p.7. http://www.serendipity.li/jsmill/jsmill.htm</ref> บ่อยครั้งที่คำๆนี้จะใช้เพื่อเสริมแต่งภาพของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยให้เลวร้ายเกินจริงโดยผู้นิยมในระบอบการปกครองโดยคนกลุ่มน้อย
 
 
นักวิชาการบางคนเรียก[[ระบอบทักษิณ]]ว่าเป็นทรราชเสียงข้างมาก<ref>รศ.ดร.นครินทร์ เมฆไตรรัตน์, พระผู้ทรงปกเกล้าฯ ประชาธิปไตย : ๖๐ ปีสิริราชสมบัติกับการเมืองการปกครองไทย, กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2549, หน้า 202</ref> เนื่องจากเป็นลักษณะการบริหารประเทศที่มีแนวโน้มรวบอำนาจแบบเบ็ดเสร็จ
 
== อ้างอิง ==
18

การแก้ไข

รายการนำทางไซต์