ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "โรงเรียนทวีธาภิเศก"

เก็บกวาดบทความด้วยบอต
(เก็บกวาดบทความด้วยบอต)
 
[[ภาพ:P002.jpg|thumb|240px|left|อาคารโรงเรียนหลังแรก]]
โดยเมื่อปี [[พ.ศ. 2438]] (ร.ศ. 114) ปีมะแม พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้[[กระทรวงธรรมการ]] (ปัจจุบัน คือ [[กระทรวงศึกษาธิการ]]) ขยายตัวทางด้านการศึกษา จัดให้มีโรงเรียนมากขึ้น โดยเห็นว่าสถานที่ กระทรวงธรรมการบริเวณศาลาต้นจันทร์ [[วัดอรุณราชวราราม]] เปิดสอนชั้น 1 ถึงชั้น 4 มีนักเรียน 162 คน ครู 6 คน มีพระครูธรรมรักขิต (สัมฤทธิ์ ลอยเพ็ชร) เป็นครูใหญ่ และได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ [[กรมพระบำราบปรปักษ์]]เป็นแม่กองปฏิสังขรณ์พระอุโบสถวัดอรุณราชวราราม เมื่อปฏิสังขรณ์เเล้วเสร็จแล้วเสร็จ ประจวบกับเวลาที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงดำรงสิริราชสมบัติมาเป็นสองเท่าของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย จึงทรงบำเพ็ญพระราชกุศล[[พระราชพิธีทวีธาภิเษก ในรัชกาลที่ 5|ทวีธาภิเษก]] ถวายพระอัยกาธิราช ณ [[พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยมไหยสูรยพิมาน]] และสมโภชสิริราชสมบัติ ณ [[พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท]] ในวันที่ [[19 กรกฎาคม]] [[พ.ศ. 2441]]
 
[[ภาพ:P003.jpg|thumb|240px|right|]]
417,867

การแก้ไข