ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "หลวงจีนป่วยพวง แซ่โค้ว"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(ย้อนกลับไปรุ่นของ Tinuviel ด้วยสจห.: undefined)
หลวงจีนเย็น ฮวบ หรือ พระอาจารย์เย็นฮวบ เป็นพระเถระสำคัญรูปหนึ่งของคณะสงฆ์จีนนิกายแห่งประเทศไทย และท่านเป็นศิษย์ของพระมหาคณาจารย์จีนธรรมสมาธิวัตร (โพธิ์แจ้งมหาเถระ)เถระประวัติของท่านนั้นจะรู้จักกันในเฉพาะกลุ่มลูกศิษย์ในคณะสงฆ์จีนนิกายแห่งประเทศไทยแล้ว ส่วนคนส่วนใหญ่ที่ไม่ได้สัมผัสแทบจะไม่ค่อยรู้จัก เพราะเนื่องจากท่านเป็นพระภิกษุที่เคร่งครัดในพระธรรมวินัย และชอบปลีกวิเวก และบำเพ็ญสมาธิ อยู่ที่สวนโพธิวนาราม ของ[[วัดเทพพุทธาราม]] ตลอดเวลา
{{ใคร}}
 
==พระสำเร็จ==
 
พุทธศาสนาฝ่ายมหายาน นิกายฌาณ หรือเซน หากภิกษุใดที่ถือวิปัสสนาธุระอย่างเคร่งครัด เมื่อถึงกาลมรณภาพมักจะเข้าฌานสมาบัติให้สิ้นใจในเวลานั่งสมาธิอยู่ในฌานสมาบัตินั้น เมื่อมรณภาพแล้วร่างกายจะดำรงอยู่อย่างนี้แล้วแห้งไปเอง ชาวจีน และชาวญี่ปุ่น นับถือบูชากันว่าเป็นร่างศักดิ์สิทธิ์เรียก กันว่า พระสำเร็จ หรือ เส่งเต๋า
 
ตลอดประวัติศาสตร์ของพระพุทธศาสนาในประเทศจีน และต่างประเทศมักจะเห็นสรีระธาตุของบูรพาจารย์มากมาย ตัวอย่างที่รู้จักกันดี คือ พระสังฆปริณายกเว่ยหลางแห่งนิกายฌาน ซึ่งมรณภาพมากว่า 1000 ปีแล้ว สรีระพระอาจารย์ตังชั้ง สรีระพระอาจารย์คัมซัว (หันซาน) พระปราชญ์แห่งราชวงศหมิง ที่ประดิษฐานรวมกันในวัดน่ำฮั้วยี่ (หนานหัวซื่อ) มณฑลกวางตุ้ง
 
ส่วนพระเถระฝ่ายจีนนิกายในเมืองไทยที่นั่งมรณภาพในฌานสมาบัติก็มีอีกหลายรูป เช่น พระอาจารย์จีนวังสสมาธิวัตร(สกเห็ง) พระอาจารย์จีนวังสสมาธิวัตร (กวยหงอ) แต่ร่างของท่านทั้งสองได้รับพระราชทานเพลิงศพตามประเพณีนิยม และอีกรูปหนึ่งคือพระอาจารย์เย็นฮวบ ซึ่งทางลูกหลานได้ขอให้ฌาปณกิจศพของท่านในเวลาต่อมา
 
ในปัจจุบันวัดฝ่ายจีนนิกายยังมีสรีระร่างบูรพาจารย์ได้แก่ พระอธิการตั๊กฮี้ พระอาจารย์จีนวังสสมาธิวัตร (เซียงหงี) พระมหาคณาจารย์จีนธรรมสมาธิวัตร (โพธิ์แจ้ง) พระอาจารย์เย็นกวง พระอาจารย์เย็นกวน เป็นต้น
 
ส่วนของพระเถระสงฆ์ที่เป็นลูกศิษย์ของพระมหาคณาจารย์จีนธรรมสมาธิวัตร (โพธิ์แจ้งมหาเถระ) อดีตเจ้าคณะใหญ่จีนนิกายแห่งประเทศไทย รูปที่ 6 มีผู้สำเร็จธรรม หรือ เส่งเต๋า ถึงปัจจุบันนี้มี 3 รูป คือ '''พระอาจารย์เย็นกวง พระอาจารย์เย็นกวน พระอาจารย์เย็นฮวบ'''
 
 
 
==เถระประวัติ==
 
'''หลวงจีนเย็นฮวบ''' มีนามเดิมว่า ป่วยพวง แซ่โค้ว (เจริญคุปต์) เกิดที่ตำบลเปี่ยเป๋า อำเภอเยี่ยวเพ้ง มณฑลกวางตุ้ง ประเทศจีน บิดาชื่อนายเยียกเนี้ย มารดาชื่อนางชุงฮ้อ แซ่ตั้ง ปี พศ 2435 เมื่ออายุ 11 ปี ก็สิ้นบุญมารดา เมื่ออายุ 15 ปีจึงได้ติดตามบิดาเดินทางสู่ประเทศไทย ทำงานเดินเรือ กับบิดาและต่อมาทำกิจการค้าขาย จนเมื่อท่านอายุได้ 46 ปี ก็ตั้งร้านค้าขายชื่อร้าน “ชอเฮงหลี” กิจการเจริญเติบโตจนถึงปัจจุบัน
 
ผู้ใช้นิรนาม