ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พาราฟิน"

เพิ่มขึ้น 4,475 ไบต์ ,  14 ปีที่แล้ว
ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(ใส่ลิงก์ข้ามภาษาด้วยบอต)
ไม่มีความย่อการแก้ไข
Paraffin wax
{{รอการตรวจสอบ}}
พาราฟิน แว๊กซ์
'''พาราฟิน''' หรือ '''เคโรซีน''' เป็นผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมซึ่งกลั่นแยกออกจากน้ำมันดิบ จุดหลอมเหลวประมาณ 47-64 องศาเซลเซียส จุดเดือดประมาณ 150-275 องศาเซลเซียส ไม่ละลายในน้ำ สามารถใช้ประโยชน์ได้มากมาย และ มีหลายสถานะด้วยกัน
 
พาราฟิน แว็กซ์ (Paraffin wax) คือ เป็นชื่อสามัญของแว๊กซ์ที่เป็นสารประกอบประเภทไฮโดรคาร์บอน (Hydrocarbon) เป็นแว็กซ์ที่จัดอยู่ในกลุ่มปิโตรเลียมแว็กซ์ (Petroleum wax) โดยมีสูตรโครงสร้างทางเคมี คือ CnH2n+2
== การใช้งาน หรือ ประโยชน์ (แบ่งตามสถานะ) ==
จำนวนคาร์บอนในห่วงโซ่โมเลกุล 19-36 อะตอม (C19-C36) มีลักษณะเป็นของแข็ง (Solid) มีสีเหลืองอ่อนถึงขาว
*แก๊ส
มีจุดหลอมเหลว (Melting point) อยู่ที่ระหว่าง 48-68 oซ องศาเซนเซียส (oc)
**ใช้เป็นเชื้อเพลิง
*ของเหลว
**ใช้เป็นเชื้อเพลิง
**ใช้เป็นยารักษาโรค
**ใช้ในการทำครัว
*ของแข็ง (ในรูปขี้ผึ้ง)
**ใช้ผลิตเทียน
**ใช้เคลือบกระดาษบางชนิด
**ใช้เคลือบเสื้อผ้า
**ใช้เป็นส่วนผสมทำยาหม่อง
**ใช้ทาปาก-ผิว เพื่อลดความหยาบกร้าน(เพิ่มความชุ่มชื้น)
 
คุณสมบัติทางเคมีของพาราฟิน แว็กซ์
[[หมวดหมู่:เชื้อเพลิง]]
Specification of Paraffin wax
{{โครงเคมี}}
 
Appearance/form Slab/Granule/Powder
[[ar:برافين]]
ลักษณะ/รูปร่าง แบบแผ่น/แบบเม็ด/แบบผง
[[bg:Парафин]]
[[cs:Parafín]]
Color ASTM D-1500 White
[[cy:Paraffîn]]
สี ขาว
[[da:Paraffin]]
 
[[de:Paraffin]]
pH
[[en:Paraffin]]
ค่าพีเฮช ความเป็นกรด/ด่าง 5.8-6.3
[[es:Parafina]]
 
[[et:Parafiin]]
Oil content (%wt.)ASTM D-721
[[eu:Parafina]]
ปริมาณน้ำมันในแว๊กซ์(%ของน้ำหนักแว็กซ์) 0.1%-5%
[[fi:Parafiini]]
[[fr:Paraffine]]
Odor Odorless
[[gd:Parabhan]]
กลิ่น เล็กน้อย
[[he:פרפין]]
 
[[hu:Paraffin]]
Specific gravity(g/cm3)ASTM D-1298
[[ja:パラフィン]]
ค่าความถ่วงจำเพาะ(กรัม ต่อลบ.ซม.) 0.82-0.92
[[ko:파라핀]]
 
[[lt:Parafinas]]
Melting point(oC)ASTM D-127
[[nl:Paraffine]]
จุดหลอมเหลว(oซ)(องศาเซนเซียส) 48-68
[[pl:Parafina]]
 
[[pt:Parafina]]
Congealing point(oC)ASTM D-938
[[ru:Парафин]]
จุดเริ่มกลับแข็งตัว (วุ้น) (oซ)(องศาเซนเซียส) 66-69
[[sv:Paraffin]]
[[tr:Parafin]]
Flash point(oC)ASTM D-92
[[uk:Парафін]]
จุดวาบไฟ (oซ)(องศาเซนเซียส) 204-271
[[vi:Parafin]]
 
[[zh:石蜡]]
Fire point(oC)
จุดเริ่มติดไฟ (oซ)(องศาเซนเซียส) 238-263
 
Boiling point(oC)
จุดเดือด (oซ)(องศาเซนเซียส) 350-430
 
Kinematic viscosity @100oC(cSt)ASTM D-445
ค่าความหนืดที่100 oซ (องศาเซนเซียส) (เซนติสโตก) 3.1-7.1
Carbon number. Range (CnH2n+2)
จำนวนคาร์บอนในห่วงโซ่โมเลกุล - 9-36
Penetration @25 oC dmm ASTM D-1321
ค่าความอ่อนแข็งที่อุณหภูมิ 25 oซ องศาเซนเซียส 20 max/ค่าสูงสุด
 
 
พาราฟิน แว๊กซ์ (Paraffin wax) แบ่งเกรดโดยการใช้ปริมาณน้ำมันในแว็กซ์ (Oil Content)
โดยแบ่งออกได้เป็น 3 เกรด ดังนี้
1. พาราฟิน แว็กซ์ ฟูลี่ รีไฟน์ (Paraffin wax Fully refined)
จะมีค่าของปริมาณน้ำมันในแว็กซ์ (Oil Content) ตั้งแต่ 0.1% - 0.5%ของน้ำหนักพาราฟิน แว็กซ์ (%wt)
 
2. พาราฟิน แว็กซ์ เซมิ รีไฟน์ (Paraffin wax Semi refined)
จะมีค่าของปริมาณน้ำมันในแว็กซ์ (Oil Content) ตั้งแต่ 0.5% -1.5% ของน้ำหนักพาราฟิน แว็กซ์ (%wt)
 
3. พาราฟิน แว็กซ์ เซมิ รีไฟน์ (Paraffin wax Semi refined) หรือ สแลค แว็กซ์ (Slack wax)
จะมีค่าของปริมาณน้ำมันในแว็กซ์ (Oil Content) ตั้งแต่ 3 % - 5% ของน้ำหนักพาราฟิน แว็กซ์ (%wt)
 
พาราฟิน แว็กซ์ (Paraffin wax) แบ่งออกได้เป็น 2 ลักษณะ ดังนี้
1. พาราฟิน แว็กซ์ (Paraffin wax) แบบแผ่น (Slab form)
 
2. พาราฟิน แว็กซ์ (Paraffin wax) แบบเม็ด (Granule form)
 
กระบวนการผลิตพาราฟิน แว็กซ์ (Paraffin wax)
พาราฟิน แว็กซ์ (Paraffin wax) เป็นแว็กซ์ที่ได้มาจากกากส่วนที่เหลือ (byproduct) ที่ได้จากกระบวนการกลั่นน้ำมันดิบ (Crude oil) โดยกระบวนการกลั่นน้ำมันแบบหอกลั่นลำดับส่วน (Fractional Distillation) ไขหรือกากแว็กซ์ที่ได้จากกระบวนการกลั่นนี้
เรียกว่า สแลค แว็กซ์ (Slack wax) ซึ่งยังมีปริมาณน้ำมันในแว็กซ์สูง นำสแลค แว็กซ์ (Slack wax) ที่ได้ มาผ่านกระบวนการการสกัดน้ำมันออกจากแว็กซ์ (Sweating Purification) เพื่อให้ได้พาราฟิน แว็กซ์ ที่มีปริมาณน้ำมันในแว็กซ์ (Oil content) ตามค่ามาตรฐานของพาราฟิน แว็กซ์ที่สามารถนำมาใช้ทำเทียนและใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมอื่นๆ
2

การแก้ไข