ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากุนนที"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
| คำขวัญ=
| ประเภท = [[โรงเรียนรัฐบาล|รัฐบาล]] สังกัด [[สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน|สพฐ.]]
| หัวหน้าผู้อํานวยการ = อนุพงส์นายชเนศ โพธิ์ทองนาคนิยม| เพลง = มาชกุนนที
| สี = นำเงิน-เเดง
| ที่ตั้ง = เลขที่ 199 [[ถนนรัชดาภิเษก]] แขวงดินแดง [[เขตดินแดง]] [[กรุงเทพมหานคร]] 10400<br/>โทรศัพท์ 0-2275-6661-2<br/>โทรสาร 0-2276-1339
}}
 
'''โรงเรียนกุนนทีรุทธารามวิทยาคม''' เป็นโรงเรียนสหศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานครเขต 1 [[สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน]] [[กระทรวงศึกษาธิการ]] โดยมี นายอนุพงส์ชเนศ โพธิ์ทองนาคนิยม ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ เเละมีนายอาจารย์ทั้งสิ้น อรรถพล89 ประณีตตานนท์ ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการ เเละมี นายกถษดา เพราะสําเนียง ดํารงตําเเหน่งรองผู้อํานาวยการผ่ายปกครองมีอาจารย์ทั้งสิ้นคน
1100คนเเละมี ลุกจ้างลูกจ้างประจำ 9 คน อัตราจ้างรายปี 25 คน มีนักเรียนประมาณ 1112,159153 คนต่อปีการศึกษา จำนวน1151 51ห้องเรียน
==ประวัติ==
โรงเรียนกุนนทีรุทธารามวิทยาคม เริ่มเปิดทำการสอนเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2501 เดิมเป็นโรงเรียนประชาบาล เปิดทำการสอนชั้น ม.ศ.1 ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่[[วัดกุนนทีรุทธาราม]] [[เขตดินแดง]] ตามคำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2501 โรงเรียนได้รับโอนที่ดิน จำนวน 1 ไร่ 38 ตารางวา และอาคารไม้ 1 หลัง 2 ชั้น 4 ห้องเรียน โดยมีนายมนูญ เสียงพิบูลย์ เป็นผู้รักษาการแทนครูใหญ่
 
โรงเรียนกุนนทีรุทธารามวิทยาคม มีอาคารเรียนทั้งสิ้น 5 หลัง เเละภายนอกอาคารทาสีตามวัน ดังนี้
#อาคารจิตโอภาส เป็นอาคารเรียนแบบพิเศษ 5 6 ชั้น เป็นเขตรับผิดชอบของคณะเฟื้องฟ้า ภายนอกอาคารทาสีฟ้าเป็นสีประจำวัน(ศุกร์)
#อาคารจิตคนึง เป็นอาคารเรียนแบบพิเศษ 4 4 ชั้น เขตรับผิดชอบของคณะนนทรี ภายนอกอาคารทาสีเขียวเป็นสีประจำวัน(พุธ)
#อาคารจิตปถัมภ์ เป็นอาคารเรียนแบบพิเศษ1 5 ชั้น ชั้นล่างเป็นโรงอาหาร เป็นเขตรับผิดชอบของคณะจามจุรีภ ายนอกอาคารทาสีชมพูเป็นสีประจำวัน(อังคาร)
#อาคารจิตจำนง เป็นอาคารเรียนแบบ 424 ล 1804 ชั้น เขตรับผิดชอบของคณะยูงทอง ภายนอกอาคารทาสีส้มเป็นสีประจำวัน(พฤหัสสบดี)
#อาคารจิตประจบ เป็นอาคารเรียนเอนกประสงค์ 383 ชั้น ชั้นบนสุดเป็นหอประชุมใหญ่ เป็นเขตรับผิดชอบของคณะราชพฤกษ์ ภายนอกอาคารทาสีเหลืองเป็นสีประจำวัน(จันทร์)
 
;สถานที่อื่นๆ
ผู้ใช้นิรนาม