ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ลิลิตยวนพ่าย"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(เก็บกวาด +แจ้งรอตรวจสอบด้วยบอต)
ไม่มีความย่อการแก้ไข
{{ช่วยดูหน่อย}}
{{รออ้างอิง}}
ลิลิตยวนพ่ายโคลงดั้น
 
ลิลิตยวนพ่าย เป็นวรรณคดีประเภทสดุดีวีรกรรมของพระมหากษัตริย์ จัดเป็นวรรณคดีประวัติศาสตร์
 
ทำนองการแต่ง แต่งเป็นลิลิตดั้น กล่าวคือเป็นร่ายดั้นและโคลงดั้น
บาทกุญชร ต่อมาไม่ใช่คำว่าลิลิตเรียกเพราะการแต่งไม่ได้มีร้านดั้นประกอบทุกบท มีเพียงร่ายดั้นนำเพียงตอนแรกเท่านั้นจึกเรียก ยวนพ่ายโคลงดั้น
บาทกุญชร
 
ความมุ่งหมายของการแต่ง เพื่อยอพระเกียรติพระมหากษัตริย์
ผู้ใช้นิรนาม