ผลต่างระหว่างรุ่นของ "บรรณานุกรม"

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
เพิ่มขึ้น 1,242 ไบต์ ,  13 ปีที่แล้ว
|บรรณานุกรมเรื่องหนึ่ง เมื่อขึ้นต้นบรรทัดแรก ให้ชิดซ้าย หากมีความยาวเกิน 1 บรรทัด บรรทัดต่อมา ให้ย่อเข้าไป, การใส่จุด (.) นิยมใช้ตามรูปแบบข้างบนนี้
|}
 
 
=== รายละเอียด ===
|หากไม่มี
|ให้ใช้ (ม.ป.ท.) คือ ไม่ปรากฏสถานที่พิมพ์ หลังครั้งที่พิมพ์ใส่เครื่องหมายทวิภาค ( ; )
|-
| rowspan="3"|สำนักพิมพ์
|หากมีทั้งสำนักพิมพ์และโรงพิมพ์
|ให้ใช้ชื่อสำนักพิมพ์
|-
|หากมีคำที่เป็นส่วนหนึ่งของสำนักพิมพ์ เช่น บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด
|ให้ตัดออกเหลือเพียงชื่อสำนักพิมพ์
|-
|หากไม่ปรากฏชื่อสำนักพิมพ์หรือโรงพิมพ์
|ให้ใช้ (ม.ป.ท.) แทนเพียงครั้งเดียว หลังสำนักพิมพ์ใส่เครื่องหมายจุลภาค (,)
|-
|ปีที่พิมพ์
|หากไม่มี
|ให้ใช้ว่า (ม.ป.ป.) ถ้าหนังสือไม่ปรากฏทั้งสถานที่พิมพ์และปีที่พิมพ์ ให้ใช้ว่า (ม.ป.ท., หรือ ม.ป.ป.) หลังปีที่พิมพ์ใส่เครื่องหมายมหัพภาค (.)
|}
 
123

การแก้ไข

รายการนำทางไซต์