ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สิ่งมีชีวิตสร้างอาหารเองได้"

เก็บกวาด +แจ้งรอตรวจสอบด้วยบอต
(โรบอต เพิ่ม: oc:Autotrofia)
(เก็บกวาด +แจ้งรอตรวจสอบด้วยบอต)
{{รอการตรวจสอบ}}
[[Imageภาพ:fern.jpg|thumb|280px|right|สีเขียวจากต้นเฟิร์นบ่งบอกว่าต้นเฟิร์นมี[[คลอโรฟิลล์]] ซึ่งเป็นตัวที่ใช้ในการสังเคราะห์แสง จึงทำให้มันเป็นออโตทรอพ]]
 
'''ออโตทรอพ''' ([[ภาษาอังกฤษ]]: Autotroph เป็น[[คำสมาส]][[ภาษากรีก]]มาจากคำว่า ''autos'' ที่แปลว่าตัวเอง และ ''trophe'' ที่แปลว่า[[โภชนาการ]]) คือสิ่งมีชีวิตที่สามารถสร้างอาหารเองได้ โดยทำการผลิตอาหารขึ้นมาจากก๊าซ[[คาร์บอนไดออกไซด์]]ที่เป็นแหล่ง[[คาร์บอน]] และ[[แสง]]หรือ[[สารอนินทรีย์]]อื่นๆ เป็นแหล่ง[[พลังงาน]] สิ่งมีชีวิตประเภทออโตทรอพถูกจัดให้เป็น'''ผู้ผลิต'''ใน[[ห่วงโซ่อาหาร]] สิ่งมีชีวิตจำพวกพืชและสิ่งมีชีวิตอื่นๆ ที่ผลิตอาหารโดย[[การสังเคราะห์แสง]]ถือว่าเป็น''โฟโตทรอพ'' (phototroph) ส่วน[[แบคทีเรีย]]ที่นำการ[[ออกซิเดชัน]]ของสารอนินทรีย์ต่างๆ เช่นก๊าซ[[ไฮโดรเจนซัลไฟด์]] หรือ[[เหล็ก]]โลหะมาเป็นแหล่งพลังงานเรียกว่า ''คีโมออโตทรอพ'' (chemoautotroph)
426,062

การแก้ไข