ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วัตต์ต่อเมตร-เคลวิน"

เก็บกวาด +แจ้งรอตรวจสอบด้วยบอต
ไม่มีความย่อการแก้ไข
(เก็บกวาด +แจ้งรอตรวจสอบด้วยบอต)
{{รอการตรวจสอบ}}
'''วัตต์ต่อเมตร-เคลวิน''' ([[วัตต์|W]]·[[เมตร|m]]<sup>−1</sup>·[[เคลวิน|K]]<sup>−1</sup>) เป็น[[หน่วยเอสไอ]] สำหรับวัดค่า[[สัมประสิทธิ์การนำความร้อน]] (thermal conductivity, k) ของสสาร ได้มาจากค่า ปริมาณ[[ความร้อน]] ''Q'' ที่ถ่ายเทภายใน[[เวลา]] ''t'' ได้ในสสารที่หนา ''L'' และมีพื้นที่หน้าตัด ''A'' และ ผลต่าง[[อุณหภูมิ]]ทั้งสองด้านเป็น Δ''T'' ที่สภาวะคงตัว ดังสมการ
 
417,867

การแก้ไข