ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ลิลิตยวนพ่าย"

เก็บกวาด +แจ้งรอตรวจสอบด้วยบอต
ไม่มีความย่อการแก้ไข
(เก็บกวาด +แจ้งรอตรวจสอบด้วยบอต)
{{รอการตรวจสอบ}}
{{ช่วยดูหน่อย}}
{{รออ้างอิง}}
7. ตัวอย่างโคลงถวายพระราชสดุดียอพระเกียรติ ในสิสิตยวนพ่ายอุดมไปด้วยร่ายและโคลยอพระเกียรติ เช่น
“ชัยยานุภาพท้าว เทียนทิน- กรแฮ
เมืองเทพคนธรรพฤาธรรพฤๅ อยู่ถ้อย
ชัยชัยพ่อเพียงอินทร นุภาพ
บุญเบิกเมืองถ้วนร้อย รอบถวาย
426,954

การแก้ไข