ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ"

ไม่มีความย่อการแก้ไข
 
* กิจกรรมการออกร้านขายของ
เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาทุกคนนำเอาความคิดสร้างสรรค์ของตนเองพัฒนาออกมาในรูปแบบของสินค้า ได้จัดให้มีการออกร้านขายสินค้ากันที่บริเวณรอบอาคาร 7 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต ในบางปีมีกิจกรรมพิเศษเช่น มีนิทรรศการศิลปของภาควิชาทัศนศิลป์ มีวงดนตรีที่มีชื่อเสียงมาแสดง และมีการเดินแฟชั่นโชว์ของภาควิชาการออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ งานออกร้านนี้เดิมมีชื่อว่า "คองกาโด" ภายหลังได้เปลี่ยนชื่อมาเป็น "พริ้ง" (Prink) จะจัดขึ้นในช่วงเดือนมกราคม-กุมถาพันธ์ของทุกปี
 
* กิจกรรมงานเทศการดนตรี และบา-บี-คิวชิว (Bar-B-Chill)
นักศึกษาของคณะศิลปะกรรมศาสตร์ นอกจากมีความสนใจในเรื่องของศิลปะและการออกแบบแล้ว นักศึกษาส่วนมากยังสนใจในเรื่องของดนตรีอีกด้วย มีนักศึกษาจำนวนมากที่เล่นดนตรีเป็นงานอดิเรกและมีการตั้งวงดนตรีกันเอง กิจกรรมนี้จึงจัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาได้แสดงความสามารถทางด้านดนตรีออกสู่สาธารณะ ในงานนอกจากมีดนตรีแล้วยังมีการจัดบุฟเฟต์บา-บี-คิว อีกด้วย กิจกรรมนี้จึงมีชื่อว่า "บา-บี-ชิว" จะจัดขึ้นประจำทุกปี ณ บริเวณอาคาร 7 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต ทั้งนี้จะต้องซื้อบัตรเข้างาน เนื่องจากจะต้องใช้งบประมาณในการจัดงานสูง
 
ผู้ใช้นิรนาม