ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "โทรเลขเอมส์"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(หน้าใหม่: '''โทรเลขจากเมืองเอมส์''' เป็นโทรเลขที่เจ้าหน้าที่กระทรวงการ...)
 
ไม่มีความย่อการแก้ไข
'''โทรเลขจากเมืองเอมส์''' (Ems Telegram) เป็น[[โทรเลข]]ที่เจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศ[[ปรัสเซีย]]ส่งถึง[[ออทโท ฟอน บิสมาร์ค]] (Otto von Bismark) อัครมหาเสนาบดีปรัสเซีย เพื่อรายงานเหตุการณ์ที่เอกอัครราชทูตฝรั่งเศสเข้าเฝ้า[[พระเจ้าวิลเลียมที่ 1]] (ต่อมาทรงได้รับสถาปนาเป็นไกเซอร์วิลเลียมที่ 1 จักพรรดิองค์แรกแห่งจักรวรรดิเยอรมัน) เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2413 เพื่อให้พระองค์ยืนยันในฐานะองค์ประมุขของ[[ราชวงศ์โฮเฮนซอลเลิร์น]] (Hohenzollern) ว่าจะไม่สนับสนุนให้สมาชิกในราชวงศ์ขึ้นครองราชบัลลังก์[[สเปน]]ที่ว่างลงจากการปฏิวัติ พ.ศ. 2411 แต่เนื้อความในโทรเลขดังกล่าวถูกบิสมาร์คดัดแปลงตัดต่อก่อนส่งไปลงหนังสือพิมพ์เพื่อก่อให้เกิดความเข้าใจผิดระหว่างปรัสเซียกับ[[ฝรั่งเศส]] โทรเลขจากเมืองเอมส์จึงกลายเป็ฯประเด็นของความขัดแย้งทางการทูตของทั้งสองประเทศ และเป็นชนวนเหตุ[[สงครามฝรั่งเศส - ปรัสเซีย]] (Franco - Prussian War) ในปี พ.ศ. 2413 - 2414 ซึ่งเป็นไปตามแผนการของบิสมาร์คที่จะใช้สงครามกับฝรั่งเศมเพื่อกระตุ้นกระแสชาตินิยมเพื่อรวมชาติเยอรมนี
 
 
8,805

การแก้ไข